Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Patvirtinta 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1- 1097

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis - įgyvendinti valstybinę žemės ūkio ir melioracijos strategiją Alytaus rajone, įgyvendinti bendrąsias Europos Sąjungos tiesioginės paramos administravimo žemės ūkyje programas, administruoti bei kontroliuoti subsidijų bei tiesioginių išmokų kontrolę melioracijai skirtų lėšų tikslingam panaudojimui užtikrinti, ūkinei ir ekonominei padėčiai rajono žemės ūkyje analizuoti ir apibendrinti, metodinei paramai ūkio subjektams gamybos, ekonomikos, kooperacijos klausimais teikti, pasiūlymams žemės ūkio ir melioracijos klausimais valdžios ir valdymo institucijoms rengti ir teikti, skyriaus kompetencijai priklausantiems normatyviniams dokumentams ruošti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – paramos žemės ūkiui ir melioracijai skirtų lėšų administravimą ir koordinavimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, administracinę atsakomybę, žemės ūkį ir melioraciją žemės ūkio programų administravimą;

4.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą;

5.2. formuoja racionalią gamybos struktūrą Alytaus rajone, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis skatintų konkurencinę žemės ūkio produkcijos gamybą, racionalų darbo jėgos panaudojimą;

5.3. organizuoja priemones, padedančias žemdirbių savivaldai bei kuo platesnei kooperacijai vystytis;

5.4. užtikrina lėšų, skiriamų per skyrių tiesioginėms išmokoms, melioracijos bei kitoms programoms finansuoti, racionalų panaudojimą. Koordinuoja ir kontroliuoja prekinės žemės ūkio produkcijos supirkimo kvotų ūkininkams, žemės ūkio įmonėms paskirstymą, produkcijos pardavimo sutarčių sudarymą, jų vykdymą;

5.5. skatina ir teikia metodinę pagalbą ūkininkams, žemės ūkio įmonėms, augalininkystės, gyvulininkystės, veislininkystės, sėklininkystės, kooperacijos, agroservisu steigimo, nenašių žemių pertvarkymo, verslo, naujos technikos ir technologijų, ūkininkų įsikūrimo, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir realizacijos klausimais;

5.6. įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja rajone esančių žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją eigą;

5.7. pagal priskirtą kompetenciją sudaro sutartis, vykdo užsakovo funkcijas;

5.8. dalyvauja rengiant ilgalaikes ir trumpalaikes savivaldybės tarybos patvirtintas

infrastruktūros programas kaime;

5.9. atliekant pavestas funkcijas ir uždavinius, bendrauja su mokslo įstaigomis, šakiniais institutais, žemės ūkį aptarnaujančiomis ir kitomis valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis;

5.10. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą bei valstybės politikos žemės ūkio gamybos, melioracijos, kooperacijos plėtojimo, aplinkos apsaugos ir kitose su žemės ūkio gamyba susijusiose srityse įgyvendinimą;

5.11. organizuoja ir kontroliuoja laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo komisijos darbą;

5.12. tvarko valstybės suteiktos pagalbos žemės ūkiui registrą;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir ataskaitas apie valstybinių funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityje, rengia skyriaus veiklos ataskaitas, tarybos sprendimų projektus;

5.14. koordinuoja žemdirbių tęstinio mokymo poreikio nustatymą ir jų mokymą;

5.15. užtikrina duomenų apsaugą žemės ūkio srityje;

5.16. pateikia Alytaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje aktualią informaciją žemdirbiams;

5.17. pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;

5.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus žemės ūkio, melioracijos klausimais;

5.19. taiko darbo praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkį ir melioraciją, žemės ūkio programų administravimą;

5.20. siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-26 08:10:41

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528