Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-752

(Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-1186 redakcija)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS, SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
5. Stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Administruoja viešųjų paslaugų teikimą švietimo, kultūros ir sporto politikos srityse.
7. Organizuoja ir vykdo skyriaus nuostatuose nustatytų veiklos sričių įgyvendinimą, su skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimo priežiūrą.
8. Organizuoja švietimo įstaigų veiklos analizę, siekdamas užtikrinti švietimo kokybę vertinimo ir tobulinimo tikslu.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Organizuoja, stebi ir tobulina bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų užimtumą.
19. Analizuoja švietimo būklę, organizuoja savivaldybės lygmens švietimo stebėseną ir teikia siūlymus švietimo paslaugoms tobulinti. Analizuoja ir vertina savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų veiklą.
20. Dalyvauja savivaldybės įgyvendinamuose projektuose su užsienio šalių partneriais.
21. Skyriaus kompetencijos ribose koordinuoja nemokamą mokinių vežiojimą (vežimą) į mokyklas Lietuvos Respublikos švietimo ministro ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka.
22. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių administracijos direktoriaus įsakymų projektus švietimo, kultūros ir sporto klausimais. Nagrinėja pagal skyriaus kompetenciją savivaldybei adresuotus prašymus, skundus ir kitą informaciją.
23. Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas, įgyvendina savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos programų projektus, siekdamas užtikrinti valstybinės švietimo politikos nuostatų įgyvendinimą.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. darbo patirtis – turėti pedagoginio darbo stažą;
25.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:

27.1. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-1717 5.1. punkto reikalavimus – turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.
27.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtinto Pedagogų rengimo reglamento 11 punkte nustatytais dokumentais arba tvarka.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
28.2. organizuotumas – 4;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
28.4. analizė ir pagrindimas – 5;
28.5. komunikacija – 4.

29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. strateginis požiūris – 4;
29.2. veiklos valdymas – 4;
29.3. lyderystė – 4.

30. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. informacinių technologijų valdymas – 4;
30.2. teisės išmanymas – 4;
30.3. dokumentų valdymas – 4.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-19 23:58:57

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528