Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Civilinės metrikacijos skyrius

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-877

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai apibrėžia savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

2. Skyriaus paskirtis – užtikrinti skyriui priskirtų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir savivaldybės savarankiškųjų funkcijų – civilinės būklės aktų registravimo, įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų bei savivaldybės švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymo, įstaigų ir įmonių, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, dokumentacijos planų, ilgo saugojimo bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų tikrinimo ir jų teikimo derinti savivaldybės administracijos direktoriui, vykdymą.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais, Registrų centro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kalbos inspekcijos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teisės aktais, kitų valstybės institucijų teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublikos Alytaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius“ ir nustatytos formos dokumentų blankus.

5. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui, Teisingumo ministerijai, Registro centro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

6. Skyriaus uždaviniai:

6.1. užtikrinti teisėtą ir teisingą skyriui priskirtų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir savivaldybės savarankiškųjų funkcijų – civilinės būklės aktų registravimo, įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų bei savivaldybės švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymo, įstaigų ir įmonių, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, dokumentacijos planų, ilgo saugojimo bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų tikrinimo ir jų teikimo derinti savivaldybės administracijos direktoriui, vykdymą;
6.2. užtikrinti tinkamą asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą taikant vieno langelio principą.

 

III. FUNKCIJOS

7. Skyriaus funkcijos:

7.1. registruoja gimimą, santuoką, mirtį, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės keitimą;
7.2. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse sudarytus civilinius būklės aktus;
7.3. atlieka santuokų civilines apeigas;
7.4. rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens pavardės pakeitimo;
7.5. rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo ir prarastų įrašų atkūrimo;
7.6. saugo civilinės būklės aktų ir kitų dokumentų bylas, tvarko civilinės būklės aktų įrašų apskaitą, rengia pranešimus, ataskaitas;
7.7. nustatyta tvarka išduoda atitinkamus pažymėjimus ir civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
7.8. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
7.9. priima, tvarko ir saugo likviduotų kolūkių, įmonių, žemės ūkio bendrovių ir švietimo įstaigų archyvinius dokumentus; remiantis archyviniais dokumentais, išduoda nuorašus, kopijas;
7.10. patikrina įstaigų ir įmonių, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikia derinti juos Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
7.11. atlieka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę;
7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


IV. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

8. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės institucijų priimtus teisės aktus, Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, turi teisę:

8.1. kreiptis su paklausimais, įvairiais prašymais ir pan. į valstybės ir savivaldybių administravimo subjektus;
8.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti; iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti, kviesti kitų skyrių, tarnybų, įmonių, įstaigų, organizacijų specialistus ir seniūnus;
8.3. teikti informaciją struktūriniams padaliniams;
8.4. pagal skyriaus kompetenciją turi teisę teikti įstaigos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir darbo sąlygų gerinimo klausimais;
8.5. kelti kvalifikaciją už savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytos tvarkos; dalyvauti pasitarimuose, seminaruose darbo tobulinimo klausimais;
8.6. turėti kitų teisės aktuose numatytų teisių.

9. Skyriaus vedėjas organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako.

10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose bei kituose savivaldybės vidaus dokumentuose, tinkamą vykdymą.

11. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui, Teisingumo ministerijai, Registro centro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.


V. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas:

12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
12.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
12.3. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;
12.4. teikia administracijos direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
12.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įstaigos vadovo pavedimus.

13. Skyriaus vedėjui nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus valstybės tarnautojas arba kitas administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

14. Skyriaus vedėją ir valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

15. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.


V. BAIGIAMOJI DALIS

16. Su šiais nuostatais skyriaus tarnautojai supažindinami dokumentų valdymo sistemos „Doclogix“ priemonėmis.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 02:42:29

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528