Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Patvirtinta 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1082

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus kalbos tvarkytojo (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga kontroliuoti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, konsultuoti asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo informacinę ir šviečiamąją veiklą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės – funkciją.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (lituanistikos) krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir valstybės tarnybą;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;

4.4. mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja, kaip Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;

5.2. įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas;

5.3. tikrina, ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentai, antspaudų ir spaudų tekstai sudaromi ir raštvedyba tvarkoma valstybine kalba, ar savivaldybės institucijos, įstaigos ir įmonės susirašinėja valstybine kalba;

5.4. tikrina, ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir gyventojų aptarnavimo įmonių vadovai, tarnautojai ir pareigūnai išlaikė valstybinės kalbos egzaminą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, ar gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;

5.5. tikrina, ar rajono savivaldybės teritorijoje viešuosiuose užrašuose vartojama valstybinė kalba, ar ji taisyklinga;

5.6. tikrina, ar rajono teritorijoje vykstančiuose oficialiuose renginiuose (išskyrus tarptautinius renginius) vartojama valstybinė kalba, ar tais atvejais, kai vartojama kita kalba, verčiama į valstybinę kalbą;

5.7. kontroliuoja, ar Alytaus rajono fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;

5.8. rengia Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus;

5.9. kontroliuoja, kaip Alytaus rajone vykdomi rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo;

5.10. tikrina, ar tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai, raštai ir kiti savivaldybės dokumentai yra parengti taisyklingai, laikantis teisės aktų reikalavimų, derina juos prieš teikiant pasirašyti atsakingam asmeniui;

5.11. tikrina savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos informacijos taisyklingumą;

5.12. konsultuoja savivaldybės darbuotojus, savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;

5.13. kontroliuoja, ar savivaldybės struktūriniai padaliniai oficialius dokumentus tvarko pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

5.14. kaupia, nagrinėja, sistemina, apibendrina savo veiklos srities informaciją ir rengia išvadas;

5.15. pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais;

5.16. tarnautojui, atsakingam už savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo organizavimo koordinavimą, tinkamą asmenų priėmimą pas merą ir mero pavaduotoją, negalint vykdyti pareigų (dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar pan.), vykdo šio tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-06 13:15:03

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528