Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖ (Sandra Žeimienė)

Patvirtinta 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-504

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 3.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti su Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja įgyvendinant valstybinės vaiko teisių apsaugos funkcijas:

4.1.1. konsultuoja gyventojus vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros klausimais;
4.1.2. priima fizinių asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais (rūpintojais), šeimynų steigėjais, dalyviais ar budinčiais globotojais prašymus dėl skyrimo vaiko globėju (rūpintoju);
4.1.3. rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimus ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
4.1.4. priima gyventojų prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo;
4.1.5. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu;
4.1.6. rengia rekomendacijas ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko globą skyrimo;
4.1.7. sudaro ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą;
4.1.8. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui įstaigose, kurioms savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti atvejo vadybos ir socialines paslaugas, socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas savivaldybės teritorijoje, sąrašą;
4.1.9. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos teritoriniais skyriais, globos centrais, įstaigomis, kurioms savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti atvejo vadybos ir socialines paslaugas, kitomis valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių apsaugos srityje;
4.1.10. dalyvauja pasitarimuose dėl pagalbos vaikams ir šeimoms organizavimo savivaldybėje.

4.2. dalyvauja rengiant socialinių paslaugų planą;
4.3. rengia ir administruoja socialinių paslaugų programas ir projektus;
4.4. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros ir savivaldybės strateginį veiklos planus ir ataskaitas (socialinių paslaugų, neįgaliųjų socialinės integracijos srityse);
4.5. dalyvauja rengiant Socialinės paramos skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;
4.6. priima rajono gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo bei kitos socialinės paramos skyrimo, konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;
4.7. dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis;
4.8. pagal savo vykdomas socialinės paramos funkcijas naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis;
4.9. tvarko Socialinės paramos skyriaus archyvą, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4.10. organizuoja rajono gyventojų aprūpinimą maisto produktais ir būtinojo vartojimo prekėmis, vykdant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus:

4.10.1. renka duomenis iš rajono seniūnijų ir teikia informaciją programos vykdytojui apie maisto produktų ir būtinojo vartojimo prekių gavėjų skaičių;
4.10.2. organizuoja maisto produktų ir būtinojo vartojimo prekių išvežiojimą į seniūnijas;
4.10.3. teikia informaciją seniūnijoms apie maisto produktų ir būtinojo vartojimo prekių tiekimą.

4.11. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus (rašytinius ir žodinius), rengia atsakymus į juos;
4.12. pagal savo vykdomas funkcijas tvirtina dokumentų kopijas;
4.13. vykdo Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto funkcijas jam nesant (dėl ligos, atostogų, komandiruočių metu);
4.14. teikia ataskaitas apie atliktą darbą pareikalavus savivaldybės administracijos direktoriui ar skyriaus vedėjui;
4.15. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-18 15:20:14

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528