Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Patvirtinta 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1- 826

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga valstybės deleguotoms funkcijoms žemės ūkyje įgyvendinti, vykdyti teikiamų dokumentų kontrolę, žemės ūkio technikos valstybinei priežiūrai, žemės ūkio subjektų mokymams organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – žemės ūkio.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą;

4.4. mokėti valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. sugebėti organizuoti metodinės pagalbos teikimą ūkiniams subjektams, žemės ūkio produkcijos gamybos struktūros formavimo, kooperacijos, perdirbimo ir realizacijos, verslo, mokslo rekomendacijų pritaikymą;

4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų vykdymą bei valstybės politikos žemės ūkio gamybos, aplinkos apsaugos, kooperacijos plėtojimo ir kitose su žemės ūkio veikla susijusiose srityse įgyvendinimą;

5.2. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir skyriaus nuostatų reikalavimus;

5.3. padeda vykdyti žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą, registruoja ir išduoda valstybinio numerio ženklus bei nustatytos formos registracijos pažymėjimus traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų ir traktorių priekabų savininkams;

5.4. sprendžia elektros tiekimo linijų ir įrengimų, pastatytų valstybės lėšomis, perdavimo klausimus;

5.5. padeda rengti savivaldybės kaimo plėtros programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.6. teikia metodinę paramą savivaldybės žemės ūkio subjektams gamybos, kooperacijos ir panašiais klausimais;

5.7. teikia metodinę pagalbą žemdirbiams atstovaujant nenašių žemių naudotojų interesams;

5.8. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;

5.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.10. dalyvauja Savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

5.11. rengia savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

5.12. kaupia įstatyminę medžiagą ir teikia pasiūlymus žemės ūkio klausimais; teikia pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir skyriaus vedėjui žemės ūkio klausimais;

5.13. padeda organizuoti žemės ūkio subjektų mokymus;

5.14. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose. Padeda organizuoti įvairias varžybas, žemdirbių šventes;

5.15. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

5.16. planuoja savo veiklą ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją ir ataskaitas apie valstybinių funkcijų vykdymą savo kuruojamoje srityje;

5.17. tvarko savo srities archyvinius dokumentus;

5.18. pagal vykdomas funkcijas ruošia Alytaus rajono savivaldybės internetiniam puslapiui žemdirbiams reikalingą informaciją ir pateikia skyriaus vedėjui;

5.19. siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-26 08:14:47

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528