Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Rita Zmitrulevičienė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-821
(2020 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-699 redakcija)

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 3
2. Pareigybės lygis – A2

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymus, Valstybinį atliekų tvarkymo planą, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles bei kitus teisės aktus, susijusius su pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis;
3.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių racionalaus naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
4.2. kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, rengia atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams skyrimo ir teikimo tvarkų, sutarčių su atliekų vežėjais ir tvarkytojais projektus, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
4.3. teikia pasiūlymus dėl ekonomiškai pagrįstų vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo; analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo solidarumo principu);
4.4. kaupia ir apibendrina informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą bei kontroliuoja atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymą;
4.5. nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijai informaciją apie savivaldybėms nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
4.6. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymą;
4.7. analizuoja, kaip Alytaus rajono savivaldybei paskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, koordinuoja ir kontroliuoja komunalinių paslaugų teikimo kokybę, atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą ir rinkliavos už komunalines atliekas administravimą;
4.8. koordinuoja ir kontroliuoja su Alytaus rajono sodininkų bendrijų veikla susijusius klausimus;
4.9. kaupia ir apibendrina aplinkos būklės monitoringo rajono teritorijoje medžiagą, vykdo rekreacinių teritorijų, paplūdimių priežiūros kontrolę;
4.10. rengia želdinių apsaugos taisykles, vykdo jų laikymosi priežiūrą, išduoda leidimus želdiniams kirsti, genėti ar pertvarkyti;
4.11. teikia pasiūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti, organizuoja bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;
4.12. pagal kompetenciją rengia darbų, vykdomų pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą, sutartis ir vykdo jų kontrolę;
4.13. inicijuoja ir dalyvauja skelbiant saugotinais vertingus dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje;
4.14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal savo įgaliojimus ir kompetenciją;
4.15. koordinuoja vandens telkinių, esančių Alytaus rajone, nuomos klausimus;
4.16. kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą viešose vietose;
4.17. rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
4.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-02 19:44:59

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528