Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Rugsėjis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

2021-11-15 - Karjera - Siūlomas darbas Komunalinio ūkio ir architektūros skyriuje

Alytaus rajono savivaldybės administracija ieško darbuotojo – Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto –  dirbti pagal terminuotą darbo sutartį (vietoj laikinai nesančio darbuotojo).

Pareigybės lygis A2, pareigybės grupė – 4, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,75, priėmimo į darbą metu gali būti nustatyta iki 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo  įstatymus, Valstybinį atliekų tvarkymo planą, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles bei kitus teisės aktus, susijusius su pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymu;
 4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis;
 6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbuotojui nustatytos funkcijos:

 • rengti ir įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių racionalaus naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
 • kurti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, rengti atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams skyrimo ir teikimo tvarkų, sutarčių su atliekų vežėjais ir tvarkytojais projektus, organizuoti antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūrėti, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
 • teikti pasiūlymus dėl ekonomiškai pagrįstų vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo; analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo solidarumo principu);   
 • kaupti ir apibendrinti informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą bei kontroliuoti atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymą;
 • nustatyta tvarka teikti Aplinkos ministerijai informaciją apie savivaldybėms nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
 • organizuoti savivaldybės teritorijoje esančių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymą;
 • analizuoti, kaip Alytaus rajono savivaldybei paskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, koordinuoti ir kontroliuoti komunalinių paslaugų teikimo kokybę, atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą ir rinkliavos už komunalines atliekas administravimą;
 • koordinuoti ir kontroliuoti su Alytaus rajono sodininkų bendrijų veikla susijusius klausimus;
 • kaupti ir apibendrinti aplinkos būklės monitoringo rajono teritorijoje medžiagą, vykdyti rekreacinių teritorijų, paplūdimių priežiūros kontrolę;
 • rengti želdinių apsaugos taisykles, vykdyti  jų laikymosi priežiūrą, išduoti leidimus želdiniams kirsti, genėti ar pertvarkyti;
 • teikti pasiūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti, organizuoti bioįvairovės tyrimus ir rengti išsaugojimo programas;
 • pagal kompetenciją rengti darbų, vykdomų pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą, sutartis ir vykdyti jų kontrolę;
 • inicijuoti ir dalyvauti skelbiant saugotinais vertingus dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje;
 • nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal savo įgaliojimus ir kompetenciją;
 • koordinuoti vandens telkinių, esančių Alytaus rajone, nuomos klausimus;
 • kontroliuoti švaros ir tvarkos palaikymą viešose vietose;
 • rengti Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
 • vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą priimti į darbą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 4. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (pagrindžiantį atitikimą 2 kvalifikacinių reikalavimų punkte nurodytam reikalavimui),
 5. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 6. vairuotojo pažymėjimą;
 7. papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 19 d. įskaitytinai.

Dokumentai teikiami adresu: Pulko g. 21, Alytus, tiesiogiai priimamajame arba elektroniniu paštu [email protected].


Išsamią informaciją galima gauti tel.: (8 315) 55 993, (8 315) 69 009, (8 315) 55 534,

el. p.: [email protected], [email protected][email protected].

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528