Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖ (Dovilė Jegerskaitė, Šarūnė Kačkauskienė)

Patvirtinta 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-572

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama darbuotojo (3) grupei.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programiniais paketais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima rajono gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo bei kitos socialinės paramos skyrimo, konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;
4.2. kaupia informaciją apie socialinių paslaugų poreikį atskiroms socialinėms gyventojų grupėms, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo prioritetų;
4.3. rengia savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinių paslaugų teikimo klausimais;
4.4. rengia ir teikia Socialinės paramos skyriaus vedėjui sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo;
4.5. organizuoja socialinių paslaugų teikimą:

4.5.1. vaikams, likusiems be tėvų globos, ir jų šeimoms;
4.5.2. socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;
4.5.3. vaikams su negalia ir jų šeimoms;
4.5.4. senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
4.5.5. suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
4.5.6. asmenims su sunkia negalia ir jų šeimoms;
4.5.7. socialinės rizikos šeimoms.

4.6. organizuoja specialiojo transporto paslaugų teikimą;
4.7. organizuoja integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) teikimą;
4.8. inicijuoja socialinių paslaugų pirkimą, rengia paraiškas ir kitus dokumentus, susijusius su socialinių paslaugų pirkimu;
4.9. rengia socialinių paslaugų teikimo sutarčių projektus;
4.10. rengia ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas;
4.11. dalyvauja rengiant socialinių paslaugų planą;
4.12. koordinuoja seniūnijų socialinių darbuotojų veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą socialinių paslaugų teikimo, socialinės paramos mokiniams klausimais;
4.13. bendradarbiauja su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis, įstaigomis, teikiančiomis socialines paslaugas;
4.14. dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis;
4.15. pagal savo vykdomas socialinės paramos funkcijas naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis;
4.16. administruoja socialinę paramą mokiniams:

4.16.1. rengia ir teikia Socialinės paramos skyriaus vedėjui sprendimų projektus dėl nemokamo maitinimo mokyklose ir aprūpinimo mokinio reikmenimis;
4.16.2. rengia ataskaitas apie suteiktą socialinę paramą mokiniams;
4.16.3. bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir įstaigomis, teikiančiomis mokinių nemokamo maitinimo paslaugas;

4.17. pagal savo vykdomas funkcijas tvirtina dokumentų kopijas;
4.18. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginis veiklos planus bei ataskaitas (socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams srityse);
4.19. dalyvauja rengiant Socialinės paramos skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;
4.20. renka duomenis apie rajono socialinių paslaugų srities darbuotojus, teikia informaciją atsakingoms institucijoms;
4.21. registruoja siunčiamus, gaunamus Socialinės paramos skyriaus raštus;
4.22. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus (rašytinius ir žodinius) socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams teikimo klausimais, ruošia atsakymus į juos;
4.23. pagal savo vykdomas funkcijas sutvarko dokumentus, perduodamus į archyvą;
4.24. vykdo Socialinės paramos skyriaus vyresniojo socialinių išmokų specialisto, atsakingo už asmenų specialiųjų poreikių nustatymą, neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimą, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimą, funkcijas jam nesant (dėl ligos, atostogų, komandiruočių metu);
4.25. teikia ataskaitas apie atliktą darbą pareikalavus savivaldybės administracijos direktoriui ar Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
4.26. vykdo kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-04 12:22:25

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528