Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖ (Jūratė Busilienė)

Patvirtinta 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-572
(2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-504 redakcija)

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus vyresniojo socialinių išmokų specialisto pareigybė yra priskiriama darbuotojo (3) grupei.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti su Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima rajono gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl šalpos išmokų, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo bei kitos socialinės paramos skyrimo, konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;
4.2. dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis;
4.3. skaičiuoja išmokas ir rengia Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimų projektus dėl išmokų skyrimo:

4.3.1. šalpos neįgalumo pensijų;
4.3.2. šalpos senatvės pensijų;
4.3.3. šalpos našlaičių pensijų;
4.3.4. šalpos kompensacijų;
4.3.5. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos (šalpos pensijų gavėjams);
4.3.6. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (šalpos pensijų gavėjams);
4.3.7. išmokų laidojusiems asmenims;
4.3.8. transporto išlaidų kompensacijų;
4.3.9. lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų;
4.3.10. išmokų neįgaliesiems komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti;

4.4. rašo pranešimus pareiškėjams apie priimtus sprendimus dėl šios pareigybės aprašymo 4.3 papunktyje nurodytų išmokų skyrimo ir mokėjimo ar neskyrimo;
4.5. nustatyta tvarka ir laiku praneša šalpos išmokų gavėjams dėl šalpos išmokų pratęsimo;
4.6. rengia siunčiamus dokumentus šios pareigybės aprašymo 4.3 papunktyje nurodytų išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
4.7. nustatyta tvarka ir laiku informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių apie asmenims paskirtas šalpos išmokas;
4.8. pagal savo vykdomas socialinės paramos funkcijas naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis;
4.9. teikia informaciją gyventojams šios pareigybės aprašymo 4.3 papunktyje nurodytų išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais.
4.10. rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais;
4.11. administruoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus:

4.11.1. organizuoja konkursų projektams finansuoti skelbimą;
4.11.2. priima ir registruoja projektų paraiškas;
4.11.3. organizuoja projektų paraiškų vertinimą, apibendrina ir pateikia projektų vertinimo rezultatus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijai, techniškai ją aptarnauja;
4.11.4. teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą;
4.11.5. rengia projektų finansavimo sutarčių projektus;
4.11.6. teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui paraiškas ir informaciją apie lėšų paskirstymą projektams;
4.11.7. atlieka kitas funkcijas, susijusias su socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų administravimu.

4.12. organizuoja būsto pritaikymą žmonėms su negalia:

4.12.1. sudaro būsto pritaikymo neįgaliesiems eiles;
4.12.2. rengia paraiškas dėl lėšų skyrimo būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti;
4.12.3. teikia ataskaitas apie pritaikytus būstus.

4.13. rengia ataskaitas ir informaciją, susijusią su neįgaliųjų socialine integracija;
4.14. pagal savo vykdomas funkcijas tvirtina dokumentų kopijas;
4.15. renka informaciją iš seniūnijų apie mirusius asmenis, stabdo mirusių asmenų aktyvių piniginių išmokų mokėjimą SPIS sistemoje;
4.16. atsako už šalpos pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų blankų gavimo, išdavimo, naudojimo, sunaikinimo apskaitą bei saugojimą:

4.16.1. išduoda ir keičia šalpos pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus, registruoja šalpos pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimą;
4.16.2. tvarko gautų, išduotų šalpos pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų ir jų gavėjų apskaitą;
4.16.3. organizuoja sugadintų šalpos pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų blankų sunaikinimą.

4.17. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus (rašytinius ir žodinius), ruošia atsakymus į juos.
4.18. konsultuoja seniūnijų socialinius darbuotojus darbo su SPIS ir PARAMA programomis klausimais, tvarko SPIS klasifikatorius, PARAMA sistemos žinynus;
4.19. atsako už informacijos, susijusios su Socialinės paramos skyriaus veikla, skelbimą savivaldybės interneto svetainėje;
4.20. rengia paraiškas Socialinė paramos skyriaus prekėms pirkti;
4.21. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus bei ataskaitas;
4.22. dalyvauja rengiant Socialinės paramos skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;
4.23. pagal savo vykdomas funkcijas sutvarko dokumentus, perduodamus į archyvą;
4.24. vykdo Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto funkcijas jam nesant (dėl ligos, atostogų, komandiruočių metu);
4.25. teikia ataskaitas apie atliktą darbą pareikalavus savivaldybės administracijos direktoriui ar Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
4.26. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-04 12:04:49

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528