Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

BUTRIMONIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTĖ (Zita Ražanauskienė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-502

(Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-101 redakcija) 

 BUTRIMONIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Butrimonių seniūnijos socialinių išmokų specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 3.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
3.2 turi žinoti kalbos kultūrą, dalykinio bendravimo, pokalbio taisykles.
3.3 išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.
3.4 savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingas, gebėti bendrauti.
3.5 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą bei socialines paslaugas ir archyvų veiklą.
3.6 mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Registruoja lankytojų ir gyventojų prašymus, pasiūlymus bei skundus, priima ir suteikia informaciją telefonu.
4.2. Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus.
4.3. Kontroliuoja gautų dokumentų vykdymą.
4.4. Priima gyventojus, konsultuoja juos piniginės socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo klausimais.
4.5. Rengia archyvinių bylų dokumentacijos planą ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).
4.6. Rengia dokumentus archyviniam saugojimui, ruošia jų apyrašus, dokumentų bylų naikinimo aktus, dokumentų bylų perdavimo aktus ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).
4.7. Rengia nustatytos formos rašytinį leidimą laidoti, pildo Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą.
4.8. Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.
4.9. Renka ir teikia Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie jaunus žmones (14–29 m.), gyvenančius seniūnijos teritorijoje, kiekvieną mėnesį teikia Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui mirusių seniūnijos gyventojų sąrašus.
4.10.Rengia pažymas gyventojams apie jų žemės ūkio veiklą.
4.11. Rengia pažymas valstybės įmonei Registrų centrui dėl nuosavybės teisių į statinius pripažinimo.
4.12.Tvarko Gyventojų registrą, rengia pažymas apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, priima prašymus ir rengia sprendimus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo.
4.13. Priima ir registruoja gyventojų prašymus bei ruošia seniūno sprendimus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą taikomų lengvatų.
4.14. Priima ir registruoja prašymus dėl kapavietės tvarkymo ir priežiūros.
4.15. Rengia pažymas gyventojams apie faktinę gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, turto priėmimą ir tvarkymą.
4.16. Priima seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų skyrimo:

4.16.1. socialinės pašalpos;
4.16.2. būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;
4.16.3. laidojimo pašalpos.

4.17. Priima seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.
4.18. Priima seniūnijos gyventojų prašymus bei ruošia dokumentus paramai maisto produktais ir būtinojo vartojimo reikmėms, vykdant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus, gauti. Teikia labdaros organizacijoms paramos maisto produktais gavėjų sąrašus.
4.19. Priima seniūnijos gyventojų prašymus dėl teisė į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, parengia ir išduoda pažymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą.
4.20. Priima seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus bei ruošia seniūno sprendimus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimo.
4.21. Priima gyventojų prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo, rengia reikalingus dokumentus ir teikia juo seniūnijos Piniginės socialinės paramos teikimo komisijai.
4.22. Išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines išmokas.
4.23. Pagal savo vykdomas socialinės paramos funkcijas naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis.
4.24. Tikrina šeimų, besikreipiančių socialinės paramos, buities ir gyvenimo sąlygas, rašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus.
4.25. Teikia Socialinės paramos skyriui mirusiųjų seniūnijos gyventojų sąrašus.
4.26. Tvarko seniūnijos vienišų, neįgalių asmenų, daugiavaikių šeimų apskaitą.
4.27. Lanko vienišus asmenis, neįgaliuosius, tiria jų gyvenimo sąlygas.
4.28. Dalyvauja Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose, teikia komisijai informaciją ir siūlymus dėl piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, besikreipiantiems socialinės paramos.
4.29. Rengia siunčiamus dokumentus socialinių išmokų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais.
4.30. Teikia informaciją ir pasiūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams.
4.31. Registruoja dokumentus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“.
4.32. Priima seniūnijos gyventojų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas išmokas vaikams (išskyrus vienkartinę išmoką įsikurti), rengia seniūno sprendimų projektus dėl išmokų vaikams skyrimo.
4.33. Dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės Socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis, tvarko socialinių išmokų gavėjų duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje.
4.34. Formuoja išmokų vaikams gavėjų bylas ir jas parengia archyvui.
4.35. Teikia informaciją apie išmokų vaikams gavėjus Europos Sąjungos valstybėms.
4.36. Pagal savo vykdomas funkcijas tvirtina dokumentų kopijas.
4.37. Vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo, seniūno nurodymus bei pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-04 21:00:05

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528