Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Indrė Mocevičienė)

Patvirtinta 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-821
(2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-122 redakcija)

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių tiesimą ir priežiūrą, eismo saugumą, transporto priemonių stovėjimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.
3.3. sugebėti vadovautis projektine sąmatine dokumentacija, statybos techniniais reglamentais ir normomis, techninėmis sąlygomis, valstybiniais standartais;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. konsultuoja, rengia raštiškus atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus pagal kuruojamas sritis.
4.2. rengia savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo ir jo pakeitimų projektus;
4.3. rengia kelių priežiūros titulinius sąrašus;
4.4. renka ir teikia duomenis, reikalingus kelių tiesimo ir priežiūros darbų projektinei-sąmatinei dokumentacijai parengti;
4.5. rengia kelių būklės defektinius aktus ir, suderinęs su Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėju, juos teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
4.6. padeda rengti medžiagą, kuri reikalinga pateikti tarnautojams, organizuojantiems ir / ar vykdantiems viešuosius pirkimus, tam, kad būtų parinkti statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų objektų rangovai;
4.7. rengia Savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos (jei ji sudaryta) sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
4.8. vykdo atliktų darbų ir paslaugų apskaitą pagal objektus;
4.9. rengia sutartis su rangovais ir prekių, paslaugų teikėjais pagal kompetenciją;
4.10. rengia priešprojektinius duomenis objektų projektavimui, stebi darbų eigą, atlieka gautos techninės informacijos analizę;
4.11. analizuoja kelių tiesimo darbų ir naudojamų medžiagų kokybę ir atitikimą projektų reikalavimams;
4.12. dalyvauja atliktų darbų priėmime;
4.13. dalyvauja patikrinimuose, bendradarbiauja su kontroliuojančiomis institucijomis;
4.14. dalyvauja Saugaus eismo komisijos darbe bei įgyvendina komisijos priimtus sprendimus;
4.15. sušaukia baigtų statyti bei rekonstruoti objektų technines darbo komisijas, dalyvauja objektų valstybinio priėmimo procese, atlieka su tuo susijusias techninio pobūdžio funkcijas;
4.16. parengia ir pateikia teisės aktuose nustatytą statistinę informaciją pagal kompetenciją;
4.17. įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal šiame pareigybės aprašyme nurodytas kuruojamas veiklos sritis;
4.18. derina projektus informacinėje sistemoje Infostatyba;
4.19. vykdo kitas įstatymais, jų lydimaisiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos (jei ji sudaryta) sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, susijusius su įstaigos ir vyriausiojo specialisto funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 15:09:08

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528