Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Angelė Bautronienė, vyresnioji buhalterė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:
  • suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas susijusias su gaunamais, siunčiamais dokumentais, mokėjimo pavedimais;
  • iki kiekvieno mėnesio 10 d. skyriaus vedėjui  pateikia duomenis apie mėnesio 1 dienos įsiskolinimus;
  • nustatytais terminais skyriaus vedėjui  pateikia visus duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui;
  • sudaro ir teikia visas ataskaitas, reikalingas finansuojančioms institucijoms;
  • rengia mokėjimo pavedimus bankui;
  • sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams;
  • veda atsiskaitymų apskaitą pagal kiekvieną panaudos gavėją ir nuomininką atskirai;
  • apskaito atsiskaitymus už darbus, paslaugas ir prekes pagal kiekvieną tiekėją ir lėšas atskirai;
  • surašo atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitos registrus;
  • išrašytas sąskaitas faktūras surašo į Siunčiamų sąskaitų faktūrų registracijos žurnalą;
  • skyriaus vedėjui  teikia duomenis apie specialiųjų programų finansavimą ir išlaidas;
  • kontroliuoja ir surašo skolų nuvertėjimo pažymas;
  • kontroliuoja ir apskaito ateinančių laikotarpių sąnaudas ir veiklos nuomos sutartis, suveda jų operacijas į sistemą;
  • išrašo sąskaitas faktūras išlaidų atstatymui;
  • suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;
  • ketvirčiui pasibaigus per 15 darbo dienų pateikia finansavimo sumų pažymas Finansų ir strateginio planavimo skyriui;
  • pasibaigus ketvirčiui tikrina bandomuosius balansus pagal programas, lėšas ir kitus detaliuosius požymius;
  • ketvirčiui pasibaigus iš subjektų, nuomojančių savivaldybės gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, surenka ir suveda į informacinę apskaitos sistemą apskaičiuotų nuomos pajamų ir pavėluoto sumokėti įsiskolinimo duomenis, surašo senaties žiniaraščius.
 • Atlieka jam priskirtos srities einamąją finansų kontrolę:
  • kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;
  • kiekvienai ūkinei operacijai surašo buhalterinį įrašą, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;
  • sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.
 • Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais.
 • Sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (f. Nr. 4) kiekvieną mėnesį.
 • Apskaito savivaldybės administracijos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamas pagal jų rūšis, surinktas lėšas nustatyta tvarka perveda į savivaldybės sąskaitą.
 • Sudaro ketvirtines ir metines specialiųjų lėšų sąmatos vykdymo pažymas prie finansinės atskaitomybės.
 • Vykdo naudojimosi tarnybiniais telefonais nustatytų pokalbių limitų kontrolę. Veda naudojimosi mobiliaisiais telefonais išlaidų apskaitą.
 • Pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais.
 • Rengia biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.
 • Tvarko, bankų operacijų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą,   pajamų ir sąnaudų apskaitą.
 • Tinkamai saugo savo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda į archyvą.
 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui teikia  nuolatinę informaciją apie atliktus darbus, aptarnaujamų asmenų nusiskundimus.
 • Nutraukus darbo santykius, perduoda įstaigai visą dokumentaciją, teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos norminiais aktais, savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su įstaigos ar vyresniojo buhalterio funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Specialieji reikalavimai darbuotojui, einančiam šias pareigas:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 • Išmanyti  teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, ilgalaikio turto nuomos ir panaudos apskaitą, archyvų veiklą.
 • Išmanyti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją.
 • Sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą.
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Internet Explorer“ programiniais paketais (taip pat su buhalterinės apskaitos programa ,,Biudžetas VS“).
 • Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.
 • Gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir rajono savivaldybės tarybos sprendimus, rajono savivaldybės mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą.
 • Išmanyti raštvedybos reikalavimus.
 • Laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, kantrus, taktiškas su kolegomis su interesantais.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-10 15:53:35

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528