Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Greta Šiuipė, Reda Barštanienė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-712

 TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir vidaus administravimo vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį viešojo administravimo, verslo ir/ar vadybos, teisės ar kalbos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais ir rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etikos principus, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, administracinių paslaugų aprašymą ir teikimą, administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, žinoti savivaldybės institucijų ir įstaigų sistemą, veiklos principus, pagrindines jų funkcijas, išmanyti savivaldybės administracijoje įdiegtą dokumentų valdymo sistemą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. analizuoja informaciją ir teikia pasiūlymus bei išvadas savivaldybės administracijos direktoriui ir Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjui savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemos naudojimo ir tobulinimo, gyventojų aptarnavimo klausimais; rengia savivaldybės institucijų teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus šiame papunktyje nurodytais klausimais ir teikia juos pagal kompetenciją;
4.2. atlieka gautų dokumentų vykdymo kontrolę;
4.3. analizuoja duomenų, reikalingų šios pareigybės funkcijoms vykdyti, poreikį, teikia pasiūlymus ir rengia užduotis programinei įrangai ,,DocLogix“ kurti ir tobulinti;
4.4. supažindina „Doclogix“ sistemos priemonėmis ar pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir kitus suinteresuotus asmenis su mero potvarkiais bei kitais dokumentais;
4.5. organizuoja, kad būtų laiku ir tinkamai teikiama skelbti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymas ir informacija apie jų pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus, informacija apie valstybės kontrolierių sprendimus ir juose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą, įsiteisėję teismo sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų, informacija apie įstaigoje nustatytą tarnybinį nusižengimą ir už jį paskirtą tarnybinę nuobaudą;
4.6. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
4.7. spausdina ir kopijuoja įvairius tarnybinius dokumentus;
4.8. tvirtina savivaldybės gaunamų, siunčiamų dokumentų, savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų jų sudarytų dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų tikrumą;
4.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjui.

_________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-29 00:00:53

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528