Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (Darius Jakubauskas)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. D1-822
(2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-998 redakcija)

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį teisinį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, administracinių nusižengimų protokolų surašymą ir bylų nagrinėjimą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja darbuotojui pagal šį aprašymą priskirtas veiklos sritis;
3.3. mokėti kaupti ir sisteminti informaciją ir teikti išvadas;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Internet Explorer“ programiniais paketais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), surašo protokolus, kontroliuoja nurodymų vykdymą, nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas ir priima nutarimus, vykdo vaizdo stebėjimą mobiliosiomis vaizdo kameromis savivaldybės teritorijoje, tvarko duomenis ir atsako už duomenų rinkimo teisėtumą;
4.2. pildo, atnaujina Palantir sistemoje (VDV IS) duomenis apie turimas patalpas, skirtas apgyvendinti karo pabėgėliams iš Ukrainos, kiekvieną dieną nustatytu laiku, koordinuoja informaciją, susijusią su Ukrainos pabėgėliais, dalyvauja susitikimuose minėtais klausimais valstybės institucijų nustatytu periodiškumu ir laiku; susistemina ir pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją dėl lėšų poreikio remontui ir (ar) inventoriui savivaldybės kompetencijoje esančioms patalpoms Ukrainos karo pabėgėliams apgyvendinti;
4.3. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą gyventojams;
4.4. atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą šio pareigybės aprašymo 4.1-4.3 papunkčiuose nustatytose veiklos srityse;
4.5. atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą šio pareigybės aprašymo 4.1-4.3 papunkčiuose nustatytose veiklos srityse;
4.6. nagrinėja skundus ir kitus dokumentus dėl teisinių veiklų, susijusių su šiuo pareigybės aprašymu priskirtomis funkcijomis, vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų šiais klausimais nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;
4.7. rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su šiuo pareigybės aprašymu priskirtomis funkcijomis, susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;
4.8. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
4.9. vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su šiuo pareigybės aprašymu priskirtomis funkcijomis susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą;
4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;
4.11. dalyvauja savivaldybės tarybos, kolegijos (jei ji sudaroma), komitetų ir komisijų posėdžiuose, teikia patarimus jų veikloje iškylančiais juridiniais klausimais.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-11 22:50:21

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528