Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gruodis
    2023     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VIDAUS AUDITORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-750

(2023 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-168 Redakcija)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VIDAUS AUDITORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Vidaus auditas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Atlieka viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą – nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.
6. Atliekant vidaus auditą, tikrina ir vertina audituojamų subjektų veiklą, siekiant vidaus audito tikslų.
7. Dalyvauja teisės aktų, susijusių su vidaus auditu, projektų rengime arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su vidaus auditu susijusius dokumentus.
8. Nedelsiant praneša Vidaus audito tarnybos vadovui apie vidaus audito metu nustatytus galimus pažeidimus, kurie turi nusikalstamos veikos požymių.
9. Planuoja vidaus audito procesą: atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis; rengia vidaus audito plano ir programos projektą ir teikia jį Vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti.
10. Rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
11. Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ir veiklos valdymo procedūrų gerinimo klausimais.
12. Rengia vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas.
13. Vykdo vidaus audito pažangos stebėseną – stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
14. Renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus.
15. Dalyvauja vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose su audituojamų subjektų vadovais, prireikus juos organizuoja.
16. Tikrina ir vertina tikrinamų ar audituojamų subjektų veiklos atitiktį LR įstatymams, LRV nutarimams ir kitiems teisės aktams.
17. Tikrina ir vertina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą teisės aktais nustatytais terminais.
18. Tikrina ir vertina audituojamų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą, rizikos rizikos veiksnių valdymo efektyvumą.
19. Tikrina ir vertina audituojamų subjektų strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, įstaigos veiklos atitiktį jos tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, įstaigai skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybių turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais.
20. Teikia skyriaus vedėjui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituojamos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituojamuose subjektuose.
21. Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
23.3. studijų kryptis – finansai (arba);
23.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.6. darbo patirties trukmė – 1 metai. 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3. 

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. dokumentų valdymas – 3;
26.2. vidaus audito išmanymas – 3.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-31 19:57:57

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528