Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Zita Jadeškienė)

Patvirtina 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-687

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 3.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių veiklą, žemės nuomos mokesčio administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti informacine sistema VSAKIS, MASIS, MORIS ir Microsoft Office, Internet Explorer programiniais paketais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
4.2. Rengia ir teikia mokėtojams žemės nuomos mokesčio deklaracijas (pranešimus).
4.3. Kontroliuoja žemės nuomos mokesčio surinkimą.
4.4. Sudaro valstybinės žemės nuomininkų ir naudotojų sąrašus ir nuolat juos kontroliuoja bei tikslina.
4.5. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis žemės nuomos mokesčio klausimais.
4.6. Rengia ataskaitas apie žemės nuomos mokesčio surinkimą.
4.7. Vykdo žemės nuomos mokesčio apskaitą.
4.8. Planuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų surinkimą.
4.9. Rengia sutarčių projektus su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmone Registrų centru, bankais ir kitomis įstaigomis dėl pasikeitimo duomenimis, reikalingais tinkamai administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį, bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą.
4.10. Teikia Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriui duomenis dėl mokesčių išieškojimo apie valstybinės žemės nuomotojų ir naudotojų žemės nuomos mokesčio nepriemoką.
4.11. Rengia ir teikia Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės nuomos mokesčio skolininkų sąrašus.
4.12. Rengia ir teikia skolininkams raštus apie prievolę sumokėti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolą.
4.13. Priima žemės nuomos mokesčio mokėtojų prašymus dėl permokos grąžinimo.
4.14. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifų bei lengvatų taikymo.
4.15. Priima ir analizuoja savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
4.16. Teikia savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą Finansų ministerijai nustatytais terminais.
4.17. Vykdo konsolidavimo procesą vadovaujantis Konsolidavimo kalendoriumi.
4.18. Teikia konsolidavimo metodikoje nustatytą informaciją apie nuosavybės dalis VSAKIS.
4.19. Kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų vykdomų konsolidavimo procedūrų atlikimą pagal konsolidavimo kalendorių.
4.20. Konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingus asmenis dėl konsolidavimo procedūrų atlikimo.
4.21. Parengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje ir nustatytais terminais teikia juos Finansų ministerijai.
4.22. Taiko darbo praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių veiklą, žemės nuomos mokesčio administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą bei savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą.
4.23. Pagal kompetenciją, rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
4.24. Siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Finansų ir investicijų skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 16:47:51

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528