Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖ (Deimantė Rasimavičienė)

Patvirtinta 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-572

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus vyresniojo socialinių išmokų specialisto pareigybė yra priskiriama darbuotojo (3) grupei.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programiniais paketais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO
FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima rajono gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo bei kitos socialinės paramos skyrimo, konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;
4.2. dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis;
4.3. koordinuoja, kontroliuoja piniginės socialinės paramos teikimą seniūnijose:

4.3.1 socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimą ir mokėjimą;
4.3.2. kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensavimą;
4.3.3. paramą mirties atveju;
4.3.4. išmokų vaikams skyrimą ir mokėjimą.

4.4. kontroliuoja visuomenei naudingos veiklos organizavimą seniūnijose, rengia ir teikia ataskaitas apie visuomenei naudingą veiklą rajone;
4.5. kontroliuoja socialinių išmokų nepinigine forma teikimą, sudaro socialinių išmokų nepinigine forma gavėjų sąrašus, išduoda socialines korteles;
4.6. teikia metodinę pagalbą seniūnijų darbuotojams piniginės socialinės paramos teikimo klausimais;
4.7. rengia savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus piniginės socialinės paramos ir kitais Socialinės paramos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
4.8. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vienkartinių išmokų įsikurti ir vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims skyrimo ir mokėjimo;
4.9. informuoja seniūnijų darbuotojus, atsakingus už išmokų vaikams skaičiavimą ir mokėjimą, apie išmokos vaikui gavėjų neteisingai pateiktus duomenis apie pajamas, kontroliuoja išmokos vaikui permokos grąžinimą, inicijuoja kreipimąsi į teismą dėl negrąžintų išmokos vaikui permokų, rengia ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išmokų vaikui permokų ir jų grąžinimo ataskaitą;
4.10. perduoda seniūnijų darbuotojams, atsakingiems už socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimą, informaciją apie piniginės socialinės paramos gavėjų nelegaliai gautas ar nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu, gautą iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų. Renka informaciją apie seniūnijose taikytas priemones asmenims, neteisėtai gavusiems piniginę socialinę paramą, teikia duomenis nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančioms ar kitoms institucijoms;
4.11. pagal savo vykdomas socialinės paramos funkcijas naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis;
4.12. pagal savo vykdomas funkcijas tvirtina dokumentų kopijas;
4.13. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus bei ataskaitas;
4.14. dalyvauja rengiant Socialinės paramos skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;
4.15. rengia ataskaitas apie suteiktą piniginę socialinę paramą;
4.16. bendradarbiauja su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis, įstaigomis, sprendžiant piniginės socialinės paramos teikimo klausimus;
4.17. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus (rašytinius ir žodinius) socialinių išmokų, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
4.18. dalyvauja savivaldybės institucijų ar savivaldybės mero sudaromų komisijų veikloje;
4.19. pagal savo vykdomas funkcijas sutvarko dokumentus, perduodamus į archyvą;
4.20. vykdo Socialinės paramos skyriaus vyresniojo socialinių išmokų specialisto, administruojančio šalpos pensijas, funkcijas jam nesant (dėl ligos, atostogų, komandiruočių metu).
4.21. teikia ataskaitas apie atliktą darbą pareikalavus savivaldybės administracijos direktoriui ar Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
4.22. vykdo kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-04 11:23:45

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528