Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Patvirtinta 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1082

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti Civilinės metrikacijos skyriaus darbą, užtikrinti teisėtumą registruojant civilinės būklės aktus rajone, vykdyti duomenų tvarkymą ir teikimą Registrų centrui, organizuoti civilines apeigas, metodiškai vadovauti rajono seniūnijoms civilinės metrikacijos srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – civilinės būklės aktų registravimo, įstatymų priskirtų registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės, savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų bei savivaldybės švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymo, įstaigų ir įmonių, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, dokumentacijos planų, ilgo saugojimo bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų tikrinimo ir jų teikimo derinti savivaldybės administracijos direktoriui, organizavimo ir vykdymo priežiūros srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Civilinės būklės aktų registravimo ir Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, asmens duomenų apsaugą, civilinės būklės aktų įregistravimą, gyvenamosios vietos deklaravimą, archyvų tvarkymą, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę;

4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja skyriaus darbą ir atsako už skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

5.2. užtikrina racionalų skyriui skiriamų lėšų ir kitų materialinių išteklių panaudojimą;

5.3. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą;

5.4. atstovauja teismuose ir vykdo susirašinėjimą su teismais civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo klausimais;

5.5. vykdo teismų sprendimus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo ir atkūrimo;

5.6. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

5.7. priima prašymus, rengia medžiagą ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, anuliavimo ir atkūrimo;

5.8. organizuoja ir vykdo santuokų iškilmingą registraciją;

5.9. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas bei užsienio valstybėse registruotus civilinės būklės aktus;

5.10. koordinuoja seniūnijų darbą gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais;

5.11. administruoja valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka;

5.12. priima sprendimus registruoti santuoką, nepraėjus vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką priėmimo datos;

5.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus;

5.14. teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Registrų centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

5.15. teikia ataskaitas apie bažnytines santuokas Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijoms;

5.16. kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų atlikimą;

5.17. atsiskaito ir informuoja savivaldybę bei visuomenę civilinės metrikacijos klausimais, įgyvendina patvirtintas civilinės metrikacijos programas, teikia kitas teisės aktuose numatytas ataskaitas ir informaciją šio pareigybės aprašymo III skyriuje nurodytose veiklos srityse;

5.18. registruoja santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, nustatymą bei nuginčijimą;

5.19. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus pagal pareigybės aprašymo III skyriuje priskirtas veiklos sritis;

5.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-06 11:56:48

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528