Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Neringa Rinkevičiūtė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-1201

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti darbo patirties rengiant ir/ar įgyvendinant projektus, skirtus valstybės ir/ar Europos Sąjungos (toliau ES) paramai gauti;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų paramos Lietuvai strategiją ir veiksmų programą, savivaldybės, regiono strateginius dokumentus, nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos panaudojimą, gebėti jais vadovautis, išmanyti ES struktūrinių fondų reglamentavimą bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas, raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
3.4. mokėti anglų k. ne žemesniu kaip B2 lygiu (žodžiu ir raštu);
3.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu;
3.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos kelių transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia, padeda ir teikia informaciją kitiems savivaldybės administracijos padaliniams rengti paraiškas ES struktūrinių fondų, Bendrijų iniciatyvų ir kitų finansinių mechanizmų finansinei paramai gauti;
4.2. kartu su kitais savivaldybės administracijos padaliniais kuria rajono plėtros strategiją, priemonių planus, pateikiant informaciją apie numatomą turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtrą;
4.3. padeda rengti Alytaus regiono Funkcinių zonų plėtros strategijas, siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų;
4.4. padeda rengti savivaldybės investicinius projektus ir programas teritorijų planavimo, socialinių paslaugų, kraštovaizdžio, vandentiekio ir nuotekų, visuomenės sveikatos, neformalaus ugdymo, kultūros paveldo, viešosios turizmo infrastruktūros, viešųjų savivaldybės laisvalaikio bei sporto infrastruktūros objektų kūrimo, viešųjų erdvių ir pastatų pritaikymo gyventojų poreikiams bei kitose srityse ir juos administruoja;
4.5. padeda rengti dokumentus, reikalingus finansinei paramai gauti (galimybių studijas, investicinius projektus ir kt.);
4.6. ieško partnerių užsienio šalyse bei dalyvauja bendruose su užsienio partneriais projektuose, padeda rengti savivaldybės tarptautinius renginius;
4.7. identifikuoja naujas programas ir projektus, siekdamas paskatinti dalyvavimą pritraukiant ES struktūrinių fondų lėšas, nuolat teikia informaciją merui ir administracijos direktoriui projektų klausimais;
4.8. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, teikia jiems reikalingą informaciją;
4.9. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Finansų ir investicijų skyriaus vedėjui.

_____________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-03 21:47:23

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528