Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Greta Radzevičienė)

Patvirtinta 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-821
(2021 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. D1-74 redakcija)

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
3.4. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis;
3.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. koordinuoja rajono vandentiekio ūkio objektų eksploataciją, ruošia rajono vandentiekio ūkio vystymosi strategiją;
4.2. ruošia vandentvarkos ir kanalizacijos remonto darbų sutartis, tikrina sąmatas, užtikrina remonto darbų eigos bei darbų kokybės kontrolę;
4.3. ruošia priešprojektinius duomenis objektų projektavimui, kontroliuoja darbų eigą, atlieka gautos techninės informacijos analizę ir įvertinimą;
4.4. organizuoja baigtų statyti bei rekonstruoti objektų technines darbo komisijas bei valstybinį priėmimą, rengia dokumentus priimtus naudoti objektus perduoti į juos eksploatuojančių organizacijų balansus;
4.5. kontroliuoja geriamojo vandens, centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą;
4.6. rengia ūkinės veiklos programas, veiklos planus skyriaus kompetencijos klausimais, inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;
4.7. planuoja lėšas elektros ūkio remontui ir jo profilaktikai;
4.8. Teikia Viešųjų pirkimų komisijai ir pirkimų organizatoriams duomenis pagal priskirtą kompetenciją;
4.9. administruoja per komunalines įmones apšvietimo, jėgos ir lauko elektros tinklų techninę būklę;
4.10. rengia priemones taupiam elektros naudojimui;
4.11. kontroliuoja, kaip atliekami elektros įrenginių montavimo, remonto ir bandymo darbai;
4.12. tvarko elektros sunaudojimo apskaitą, rengia ir pateikia atitinkamoms įstaigoms ir organizacijoms nustatytus ataskaitinius dokumentus, vykdo elektros energijos sunaudojimo analizę;
4.13. ruošia sutartis su elektros energijos ir kitų paslaugų teikėjais bei paslaugų vartotojais ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
4.14. organizuoja naujai elektrifikuojamų arba rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos paruošimą;
4.15. pagal priskirtą kompetenciją konsultuoja, rengia raštiškus atsakymus į besikreipiančių pas savivaldybės merą ar administraciją asmenų prašymus;
4.16. rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; įgyvendina savivalsybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus;
4.17. planuoja investicijas vandentvarkos ir kanalizacijos darbams atlikti, ruošia sutartis su rangovais ir prekių, paslaugų teikėjais skyriaus kompetencijos klausimais bei kontroliuoja jų vykdymą;
4.18. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją, dalyvauja rengiant skyriaus nuostatus, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
4.19. teikia pasiūlymus savivaldybės strateginiams veiklos ir plėtros planams;
4.20. nagrinėja Seimo kontrolieriaus įstaigos atsiųstas rekomendacijas ir kitus dokumentus, Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kitų valstybės institucijų atsiųstus raštus ir rengia į juos atsakymus;
4.21. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymus į juos;
4.22. dalyvauja tarybos, tarybos Kolegijos (jei ji sudaroma), komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, teikia jiems reikalingą informaciją ir paaiškinius;
4.23. įgyvendina Saugaus eismo komisijos priimtus sprendimus;
4.24. rengia ir teikia statistinę informaciją pagal savo kompetenciją;
4.25. įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
4.26. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 15:22:13

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528