Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖ (Stasė Brusokienė)

Patvirtinta 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-572
(2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-504 redakcija)

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus vyresniojo socialinių išmokų specialisto pareigybė yra priskiriama darbuotojo (3) grupei.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti su Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima rajono gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl šalpos pensijų, tikslinių kompensacijų, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo bei kitos socialinės paramos skyrimo, konsultuoja gyventojus socialinės paramos teikimo klausimais;
4.2. dirba su Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kompiuterinės socialinės paramos apskaitos sistemos (PARAMA) programomis;
4.3. organizuoja asmenų specialiųjų poreikių nustatymą:

4.3.1. nustato atskirus asmens specialiuosius poreikius;
4.3.2. įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį ir teikia pasiūlymus Alytaus rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
4.3.3. dalyvauja Alytaus rajono savivaldybės Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos veikloje;
4.3.4. rengia sprendimo dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo projektą ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
4.3.5. kaupia duomenis apie specialiųjų poreikių lygio nustatymą asmens byloje ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS-e);
4.3.6. rengia informaciją ir statistines ataskaitas apie asmenų specialiųjų poreikių nustatymą ir jų tenkinimą;

4.4. atsako už neįgaliojo pažymėjimų blankų gavimo, išdavimo, naudojimo, sunaikinimo apskaitą bei saugojimą:

4.4.1. išduoda ir keičia neįgaliojo pažymėjimus, registruoja neįgaliojo pažymėjimų išdavimą;
4.4.2. tvarko gautų, išduotų neįgaliojo pažymėjimų ir jų gavėjų apskaitą;
4.4.3. organizuoja sugadintų neįgaliojo pažymėjimų blankų sunaikinimą.

4.5. organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis:

4.5.1. registruoja duomenis apie asmenų prašymų pateikimą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS-e);
4.5.2. tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo apskaitą;
4.5.3. rengia ir teikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritoriniam padaliniui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones;
4.5.4. tarpininkauja organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas;
4.5.5. tarpininkauja perduodant Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritoriniam padaliniui asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų kompensavimo;
4.5.6. rengia ir teikia Centro teritoriniam padaliniui prašymą gauti techninės pagalbos priemones nuolat naudoti bei įsigyti laikinai naudoti ir vardines paraiškas;
4.5.7. kompiuterinėse laikmenose pateikia Centro teritoriniam padaliniui informaciją apie asmenis, įsigijusius techninės pagalbos priemones, grąžintas techninės pagalbos priemones bei šių priemonių poreikį;
4.5.8. rengia sprendimo dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo projektą ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
4.5.9. sudaro asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemones, eiles;
4.5.10. rengia techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudotis sutarčių projektus ir teikia juos pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
4.5.11. surašo asmenims perduodamų techninės pagalbos priemonių perdavimo aktus;
4.5.12. atsako už techninės pagalbos priemonių saugojimą;
4.5.13. rengia informaciją ir statistines ataskaitas apie asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis;
4.5.14. tvarko techninės pagalbos priemonių apskaitą Techninės pagalbos priemonių apskaitos (TPPA) informacinėje sistemoje.

4.6. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus (rašytinius ir žodinius), ruošia atsakymus į juos;
4.7. dalyvauja teismuose, ruošia ir teikia teismams išvadas dėl globos (rūpybos) nustatymo bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
4.8. organizuoja asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimą, dalyvauja teismuose bei rengia ir teikia teismams su tuo susijusius dokumentus;
4.9. pagal savo vykdomas funkcijas tvirtina dokumentų kopijas;
4.10. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus bei ataskaitas;
4.11. dalyvauja rengiant Socialinės paramos skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;
4.12. pagal savo vykdomas socialinės paramos funkcijas naudojasi kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų duomenimis.
4.13. pagal savo vykdomas funkcijas sutvarko dokumentus, perduodamus į archyvą.
4.14 vykdo Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo socialinių išmokų specialisto funkcijas jam nesant (dėl ligos, atostogų, komandiruočių metu).
4.15. teikia ataskaitas apie atliktą darbą pareikalavus savivaldybės administracijos direktoriui ar Socialinės paramos skyriaus vedėjui.
4.16. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-04 12:09:32

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528