Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Jolanta Krupavičienė, vyresnioji buhalterė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą, t. y. Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – įstaiga)  ūkinės – finansinės veiklos buhalterinę apskaitą;
 • tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui, administracijos direktoriui auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
 • vykdo turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
 • pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;
 • atlieka atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
 • rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimam vykdyti;
 • laiku apskaičiuoja darbo užmokestį, atostoginius, pašalpas pagal nedarbingumo lapelius, išeitines išmokas ir kt.;
 • atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio pagal veikiančius Vyriausybės nutarimus (apskaičiuoja ir perveda socialinio draudimo įmokas, gyventojų pajamų mokestį), nurodymus pagal vykdomus raštus ir pan.;
 • laikosi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
 • laikosi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, nebaigtų darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
 • kontroliuoja piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimą, užkerta kelią finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams, apie pažeidimus praneša įstaigos direktoriui;
 • rengia biudžetinės įstaigos finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, teikia savivaldybės administracijai jų nustatyta tvarka ir terminais;
 • atlieka biudžeto sąmatos vykdymo analizę, lėšų indeksavimą pagal LR Vyriausybės nutarimus;
 • vykdo metinę piniginių lėšų, materialinių vertybių inventorizaciją, susumuoja rezultatus;
 • teikia pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus vyresnysis buhalteris patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;
 • atsako už einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas šią kontrolę vyresnysis buhalteris vadovaujasi patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, kuriose nurodyta, kokias sritis ir kokiu būdu kontroliuoti atliekant einamąją finansų kontrolę.
 • Vykdo kitas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su aukščiau nurodytų funkcijų vykdymu.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 • Išmanyti  teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, ilgalaikio turto nuomos ir panaudos apskaitą, archyvų veiklą.
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančiu buhalterinę apskaitą, biudžeto sudarymą bei vykdymą, biudžetinės įstaigos veiklą. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Alytaus rajono savivaldybės direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer ir Apskaitos programa;
 • gebėti dirbti kolektyve, sugebėti organizuoti savo veiklą, būti atsakingu, pareigingu, paslaugiu, punktualiu, laikytis darbo etikos taisyklių.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-10 16:48:05

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528