Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (Erikas Pankauskas)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-964
(2022 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-1050 redakcija)

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių tiesimą ir priežiūrą, eismo saugumą, transporto priemonių stovėjimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.3. sugebėti vadovautis projektine sąmatine dokumentacija, statybos techniniais reglamentais ir normomis, techninėmis sąlygomis, valstybiniais standartais;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
3.5. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. konsultuoja, rengia raštiškus atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus pagal kuruojamas sritis;
4.2. renka ir teikia duomenis, reikalingus kelių tiesimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir remonto darbų projektinei-sąmatinei dokumentacijai parengti;
4.3. vykdo atliktų darbų ir paslaugų apskaitą pagal objektus;
4.4. rengia sutartis su rangovais ir prekių, paslaugų teikėjais pagal kompetenciją;
4.5. dalyvauja atliktų darbų priėmime;
4.6. dalyvauja patikrinimuose, bendradarbiauja su kontroliuojančiomis institucijomis;
4.7. Teritorijų planavimo ir statybos vartuose (TPSV) pildo deklaracijas apie statinio (statinių) statybos užbaigimą, statinio (statinių) patalpos (patalpų) paskirties pakeitimo tvirtinimą ir atlieka kitas su tuo susijusias funkcijas;
4.8. ruošia priešprojektinius duomenis objektų projektavimui, kontroliuoja darbų eigą, atlieka gautos techninės informacijos peržiūrą;
4.9. atlieka veiksmus, reikalingus organizuoti baigtų statyti ir rekonstruoti objektų technines darbo komisijas ir valstybinį priėmimą, rengia medžiagą priimtų naudoti objektų perdavimui į juos eksploatuojančių organizacijų balansus;
4.10. dalyvauja priimant atliktus statybos, remonto darbus, atsako už dokumentuose nurodytų darbų kiekių ir kainų atitikimą faktiškiems darbų kiekiams ir kainoms;
4.11. rengia ir tikrina sąmatas, koordinuoja remonto darbų eigą ir darbų kokybės kontrolę;
4.12. rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, raštų projektus pagal kompetenciją;
4.13. teikia kitiems struktūriniams padaliniams bendrą informaciją apie objektų priėmimą naudoti (po remonto, rekonstrukcijos, statybos), duomenis apie finansavimo šaltinį ir statistines ataskaitas;
4.14. vykdo kitas įstatymais, jų lydimaisiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos (jei ji sudaryta) sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, susijusius su įstaigos ir vyriausiojo specialisto funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-12 12:02:41

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528