Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kovas
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS NUSTATYTOS 2021 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Per einamųjų metų I-II ketvirčius išanalizuoti sukauptą informaciją apie Alytaus rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikį, parengti ir pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planą.

Iki 2021 m. liepos 1 d. išanalizuota sukaupta informacija apie Alytaus rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikį, parengtas ir pateiktas savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas.

2021-07-01

2. Einamųjų metų III ketvirtį įvertinti projekto ,,Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas“ rodiklių pasiekimą ir pateikti tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai Ataskaitą po projekto užbaigimo.

Iki 2021 m. rugsėjo 1 d.  įvertintas projekto ,,Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas“ rodiklių pasiekimas ir pateikta tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai Ataskaita po projekto užbaigimo.

2021-09-01

3. Per einamuosius metus vykdyti projekto vadovo funkcijas įgyvendinant Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Alytaus rajono savivaldybėje“.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. įgyvendinta ne mažiau, kaip 90 procentų  projekto ,,Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Alytaus rajono savivaldybėje”  veiklų.

2021-12-31


Jolita Gruzinskienė, Turto valdymo skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Nupirkti pastatą – administracinį, pastatą – katilinę ir žemės sklypą, esančius Birutės g. 1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav.

Nupirkta pastatas – administracinis,  pastatas – katilinė ir žemės sklypas, esantys Birutės g. 1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav.

2021-05-30

2. Nupirkti pastatą - bendrabutį, pastatą – ūkinį pastatą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius ir žemės sklypą, esančius Alytaus g. 10, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav.

Nupirkta pastatas - bendrabutis, pastatas – ūkinis pastatas, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai ir žemės sklypai, esantys Alytaus g. 10, Simno m., Simno sen., Alytaus

2021-05-30

3. Organizuoti turto nuomos viešus konkursus, siekiant išnuomoti nenaudojamą nekilnojamąjį turtą

Suorganizuoti 2 turto nuomos vieši konkursai,  išnuomoti 2 nekilnojamojo turto objektai

2021-12-31

4. Priimti, išanalizuoti ir apibendrinus teikti svarstyti Verslo plėtros komisijai SVV subjektų pateiktas paraiškas

Priimti, išanalizuoti ir apibendrinus teikti svarstyti Verslo plėtros komisijai ne mažiau kaip 15 SVV subjektų pateiktų paraiškų

2021-12-31


Dovilė Slavinskaitė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Surinkti duomenis iš savivaldybei priklausančių įstaigų ir parengti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinę ataskaitą. Parengtą ataskaitą pateikti Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorei bei pateikti tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybai.

Vertinimo rodiklis: Parengta savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinė ataskaita iki 2021 m. birželio 15 d. pateikta Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorei. Iki 2021 m. liepos 1 d. suvestinė ataskaita pateikta Alytaus rajono savivaldybės tarybai.

2021-07-01

2. Perimti Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: kontorą (ofisą), esantį  Vytauto g. 44-1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., garažą ir ūkinį pastatą, esančius  Vytauto g. 44, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav.

Vertinimo rodiklis: Alytaus rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas  nekilnojamasis turtas: kontora (ofisas), esantis  Vytauto g. 44-1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., garažas ir ūkinis pastatas, esantys  Vytauto g. 44, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., perimti Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn.

2021-12-31

3.Suteikti savivaldybės/socialinį būstą šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą

Vertinimo rodiklis: 2021 metais, ne mažiau kaip 2 šeimos apgyvendintos savivaldybės/socialiniame būste.

 

2021-12-31

4. Siekiant plėsti savivaldybės būsto fondą skelbiamų derybų būdu Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn įsigyti gyvenamąjį namą su priklausiniais / butą.

Vertinimo rodiklis: Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn įsigytas gyvenamasis namas / butas.

2021-12-31


Rūta Baliukonienė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Rengti savivaldybės biudžeto projektą taikant strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo pagal programas principus

Parengti 2021 m. savivaldybės biudžeto projektą

2021-01-22

2. Rengti skyriaus metinį veiklos planą

Parengti 2021 m. skyriaus metinį veiklos planą

2021-02-28


Ona Mikalonienė, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1.Paruošti 2020 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pateikti LR Finansų ministerijai

Paruošti  2020 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir pateikti LR Finansų ministerijai  iki 2021 m. vasario 20 d.

 2021-02-20

2. Paruošti 2021 m.  savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ataskaitų rinkinius  ir pateikti LR Finansų ministerijai.

Paruošti 2021 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ataskaitų rinkinius ir pateikti LR Finansų ministerijai  – po ataskaitinio laikotarpio iki kito mėnesio 25 d.

2021-10-25

3. Paruošti  2020 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sprendimo projektą ir pateikti skyriaus vedėjui.

Vertinimo rodiklis: Paruošti 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sprendimo projektą – pagal programas, valstybės funkcijas, bei ekonominę klasifikaciją iki 2021 m. liepos 30 d.

2021-07-30

4. Susisteminti  2020 m. savivaldybės iždo apskaitos duomenis, sukelti į programą VSAKIS,  suderinti su viešojo sektoriaus subjektais ir paruošti iždo finansines ataskaitas

Pateikti savivaldybės iždo apskaitos duomenis programoje VSAKIS, organizuoti viešojo sektoriaus subjektų duomenų derinimą su savivaldybės iždo duomenimis ir paruošti ižo ataskaitas  – suderintų operacijų skaičius  250 vnt. iki 2021 m. kovo 12 d.,  sudarytų ataskaitų ir jų priedų skaičius 20 vnt.  iki 2021 m. kovo 12 d.

2021-03-12


Rima Norkaitienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Atlikti CVAS plane numatytus vidaus auditus

Atliktų vidaus auditų skaičius – 5

2021-12-31

2. Siekti, kad vidutinė vieno audito trukmė atitiktų plane numatytą trukmę.

Vieno vidaus audito vidutinė trukmė - 30 d. d.

2021-12-31

3. Didinti veiklos po audito efektyvumą.

Rekomendacijų įgyvendinimo per du metus proc. - 96

2021-12-31


Vytautas Paškevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Statistinių duomenų iš bendrojo ugdymo mokyklų surinkimas ir apibendrintų ataskaitų apie savivaldybę pateikimas Nacionalinei švietimo agentūrai 

Duomenų surinkimas ir apibendrinimas Švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu nustatytais terminais. 

2021-12-31

2. Ugdymo kokybės gerinimas organizuojant dalykines olimpiadas ir pasirengimo joms darbus

Dalykinių olimpiadų organizavimas ugdymo įstaigose ir savivaldybės etapo organizavimas

2021-08-31


Rūta Guževičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1.Suorganizuoti ir įvykdyti 2020 m. rajonines dalykininkų olimpiadas (Anglų k.(11 kl.), Lietuvių k. ir literatūros (9-12 kl.), Istorijos (10-12 kl.)

Suorganizuoti ir įvykdyti ne mažiau kaip 3 rajonines dalykininkų olimpiadas.

2021-12-31

2.Suorganizuoti Alytaus rajono savivaldybės gimnazijų mokinių tarybos posėdžius

Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 Alytaus rajono savivaldybės gimnazijų mokinių tarybos posėdžius.

2021-12-31


Vitana Bručienė, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės tarybos ir mero 2020 m. veiklos ataskaitos rengimą

Pateikti dokumento projektą skyriaus vedėjui

2021-04-26 

2. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos rengimą

Pateikti dokumento projektą skyriaus vedėjui

2021-04-26

3. Parengti Alytaus rajono garbės piliečio rinkimus ir dokumentaciją

Įvykdyti Alytaus rajono garbės piliečio rinkimai ir parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas „ Dėl Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo

2021-07-15 

4. Organizuoti ir koordinuoti Alytaus rajono savivaldybės aplinkos tvarkymo konkursą

Apie konkursą informuoti visuomenę, parengti konkurso dokumentus, konkurso dalyviams apdovanojimus

2021-12-31 


Danutė Kazakevičienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Inicijuoti ir organizuoti, kad būtų atnaujinta  Alytaus rajono savivaldybės turto apskaitos tvarka.

Paruoštas įsakymas 

2021-12-31

2. Organizuoti,  kad būtų paruoštos Alytaus rajono savivaldybės administracijos veiklos rezultatus  finansinės būklės ataskaitos už 2020 metus konsolidavimui

Pateikta ataskaita konsolidavimui

2021-03-15


Diana Mikelionytė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2021 m. biudžetą, per 10 dienų paruošti savivaldybės administracijos biudžetinių ir valstybės lėšų bei specialiųjų lėšų išlaidų sąmatų ketvirtinį paskirstymą, laikantis Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų ir pateikti jas savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui

Vertinimo rodiklis: Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą per 10 dienų paruošti savivaldybės administracijos biudžetinių išlaidų, valstybės lėšų ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatas ketvirčiais 

2021-03-15

2. Paruošti ir pateikti finansų ir investicijų skyriui derinti 2022 m. biudžetinių lėšų išlaidų sąmatų projektus

Vertinimo rodiklis: Per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo paruošti, suderinti ir pateikti tvirtinimui savivaldybės administracijos biudžeto programų sąmatų projektus

2021-12-31


Edita Valatkaitė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Peržiūrėti ir nuo 2021 m. sausio 1 d. apskaičiuoti darbuotojams, kuriems apskaičiuojant darbo užmokestį taikomas bazinis dydis, naują darbo užmokestį remiantis 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-128 LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymu. 

Peržiūrėtų darbuotojų, skaičius (pasiekiamumas 100%)

2021-02-28 

2. Parengti ir pateikti „Sodrai“ mėnesinę ataskaitą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas. 

Pateiktų ataskaitų skaičius (pasiekiamumas 12 vnt.).

2021-12-31

3  Peržiūrėti ir nuo 2021 m. sausio 1 d. apskaičiuoti darbuotojams, kurie gauna minimalų darbo užmokestį, naują darbo užmokesčio dydį remiantis 2020 m. spalio 14 d. Nr. 1114 LR vyriausybės nutarimu dėl minimaliojo darbo užmokesčio.

Peržiūrėtų darbuotojų, skaičius (pasiekiamumas 100%)

2021-02-28


Lina Ribokienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Teikti ataskaitas LR Vidaus reikalų, Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio ministerijoms.

Pateiktų ataskaitų skaičius (20 ataskaitų)

2021-12-31

2.Teikti ataskaitas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM.

Pateiktų ataskaitų skaičius (6 ataskaitos)

2021-12-31

3.Teikti ataskaitas viešojo sektoriaus įstaigoms

Pateiktų ataskaitų skaičius (4 ataskaitos 

2021-12-31


Silvija Janulevičienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Atnaujinti, pagal naujai galiojančius norminius aktus, atmintines gyventojams apie Civilinės metrikacijos skyriaus vykdomas funkcijas bei patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.

Vertinimo rodiklis: 2021metais ne mažiau kaip du kartus  atnaujinti, pagal naujai galiojančius norminius aktus, atmintines gyventojams apie Civilinės metrikacijos skyriaus vykdomas funkcijas ir pateikti jas Teisės ir vidaus administravimo skyriui bei patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.

2021-12-31

2. Parengti ataskaitą LR Teisingumo ministerijai apie civilinės būklės aktų registravimą ir  ataskaitas Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijoms apie apskaitytas bažnytines santuokas.

Vertinimo rodiklis: Iki 2021-02-01 parengti ir pateikti ataskaitas LR teisingumo ministerijai ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio vyskupijoms.

2021-02-01


Gitana Račkauskaitė, Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja)

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Patikrinti  interneto svetaines.

Patikrinta 2 interneto svetainės

 

2021-12-31

2. Patikrinti spaudos leidinių.

Patikrinta 2 spaudos leidiniai.

 

2021-12-31

3. Paruošti Valstybinei kalbos inspekcijai valstybės perduotos savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2021 m. ataskaitą.

Paruošta Valstybinei kalbos inspekcijai valstybės perduotos savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2021 m. ataskaita.

2021-12-31

4. Alytaus rajono savivaldybės tinklalapio www.arsa.lt skiltyje „Valstybinė kalba“ paskelbti  rekomendacijas dėl kalbos taisyklingumo, atmintines ar straipsnius.

Vertinimo rodiklis: Paskelbtos 6 rekomendacijos, atmintinės ar straipsniai Alytaus rajono savivaldybės tinklalapio www.arsa.lt skiltyje „Valstybinė kalba“ dėl kalbos taisyklingumo.

2021-12-31


Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti dokumentus ir paskelbti konkursus administracijos darbuotojų ir įstaigų vadovų pareigoms eiti.

Ne mažiau kaip 3 paskelbti konkursai

2021-12-31 

2 užduotis: Parengti atnaujintą  Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą.

Parengtas atnaujintas  Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas.

2021-12-31


Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Paskelbti ir suorganizuoti pretendentų konkursus užimti pareigas įstaigų vadovų ar darbuotojų bei pateikti skelbimus VTD dėl valstybės tarnautojų poreikio.

Per 2021 m. paskelbti ir suorganizuoti ne mažiau kaip 2 konkursus.

2021-12-31

2. Suteikti pirminę teisinę pagalbą ne mažiau kaip 40 pareiškėjų bei paruošti ir pateikti pirminės teisinės pagalbos ataskaitą

Per 2021 m. suteikta ne mažiau kaip 40 pareiškėjų pirminė teisinė pagalba. Suruošta ir pateikta ataskaita iki 2022 m. sausio 12 d.

2021-12-31

3. Suruošti procesinius dokumentus teismui.

Vertinimo rodiklis Per 2021 m. suruošta ne mažiau kaip 4 procesiniai dokumentai teismui.

2021-12-31


Irma Mikailionytė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Vadovaujantis    Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  (ES)  Nr.  2016/679   nuostatomis  kas  du  atlikti    priimtų  ir   galiojančių   darbuotojų bei   subjektų  duomenų  apsaugos  taisyklių peržiūrą,  patikrinant  jų  atitikimą   galiojantiems  teisės aktams  patikrinant  jų  atitikimą   galiojantiems  teisės aktams  bei atlikti  ne  mažiau  kaip 1 poveikio duomenų  apsaugai  vertinimą atsižvelgiant  į   stebimą ar  kitaip naudojamą  ir     kaupiamą  duomenų kiekį.

Vertinimo rodiklis: 2021 metais   vadovaujantis    Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  (ES)  Nr.  2016/679   nuostatomis  -   atlikta    2019 m.  priimtų  ir   galiojančių   darbuotojų bei   subjektų  duomenų  apsaugos  taisyklių peržiūra ( ne  mažiau  kaip 2 dokumentai),  patikrintas jų  atitikimas   galiojantiems  teisės aktams  bei atliktas ne  mažiau  kaip 1 poveikio duomenų  apsaugai  vertinimas atsižvelgiant  į   stebimą ar  kitaip   naudojamą  ir  kaupiamą  duomenų kiekį.

2021-12-31

2. Pakartotinai peržiūrint asmenų, kurie 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. teismo sprendimais buvo pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, būklę parengti  teismui procesinius dokumentus   dėl asmens  pripažinimo neveiksniu  tam tikrose  srityse nustatymo,  taip pat  įskaitant globos ar   rūpybos asmeniui  nustatymo,  globėjo ar rūpintojo  paskyrimo.

 Iki 2021-12-31  pateikta  teismui  17 procesinių dokumentų   dėl asmens  pripažinimo neveiksniu  tam tikrose  srityse,  globos ar   rūpybos asmeniui  nustatymo,  taip pat  įskaitant globos ar   rūpybos asmeniui  nustatymo, globėjo ar rūpintojo  paskyrimo.

2021-12-31

3. Užtikrinti  kvalifikuotos  pirminės  teisinės  pagalbos  teikimą   (įskaitant  prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo  bei      prašymų  dėl privalomos   mediacijos taikymo  šeimos  ginčuose ir  su mediacija  susijusių   teismo procesinių  dokumentų  parengimą)     besikreipiantiems  Alytaus rajono gyventojams. Parengti   ir  paskelbti   savivaldybės  spaudos  leidiniuose  konsultaciją gyventojų  dažniausiai  užduodamais   teisės  klausimais.

Vertinimo rodiklis: Iki 2021-12-31 suteikti pirminę teisinę pagalbą    (įskaitant  prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo  bei      prašymų  dėl privalomos   mediacijos taikymo  šeimos  ginčuose ir  su mediacija  susijusių   teismo procesinių  dokumentų  parengimą)  93 Alytaus rajono gyventojams. Parengti   ir  paskelbti   savivaldybės  spaudos  leidiniuose ne   mažiau  kaip  1 konsultaciją gyventojų  dažniausiai  užduodamais   teisės  klausimais.

2021-12-31


Edita Zagurskienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Suorganizuoti ir įvykdyti dalį nuo visų Alytaus rajono savivaldybės vykdomų mažos vertės pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO)

 Iki 2021 m gruodžio 31 d. suorganizuoti ir įvykdyti dalį nuo visų Alytaus rajono savivaldybės vykdomų mažos vertės pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – ne mažiau kaip 14 pirkimų.

2021-12-31

2. Parengti atnaujintas Alytaus rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisykles atsižvelgiant į pateiktas tikrinančios institucijos pastabas

 Iki 2021-02-26 parengti atnaujintas Alytaus rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisykles

2021-02-26

3. Surinkti ir susisteminti duomenis, leidžiančius parengti Alytaus rajono savivaldybės administracijos planuojamų 2021 metais vykdyti pirkimų planą / suvestinę

Vertinimo rodiklis: Iki  2021 m. kovo 1 d. paruošti Alytaus rajono savivaldybės administracijos planuojamų 2021 metais vykdyti pirkimų planą / suvestinę – 1 vnt.

2021-03-01


Sandra Bieliūnienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Susisteminti seniūnijose šildymo sezono laikotarpiui įdarbinamų kūrikų apskaitą (paskaičiuoti darbo stažus, atestacijos pažymėjimų išdavimo galiojimus).

Susisteminta seniūnijose šildymo sezono laikotarpiui įdarbinamų kūrikų apskaita (paskaičiuoti darbo stažai, surašyti atestacijos pažymėjimų išdavimo galiojimai).

2021-09-01

2. Sutvarkyti socialinių darbuotojų registrą (atnaujinti duomenis, suvesti papildomus duomenis).

Sutvarkytas socialinių darbuotojų registras (atnaujinti duomenys, suvesti papildomi duomenys).

2021-06-30

3. Paruošti tinkamai tarybos sprendimus, pasirašomus el. parašu, "DocLogix" sistemoje ne mažiau kaip 2 tarybų posėdžių.

Tinkamai paruošti 2 tarybos posėdžių sprendimai, pasirašomi el. parašu, "DocLogix" sistemoje

2021-12-31

4. Parengti įstaigos Kolektyvinės sutarties projektą.

Parengtas įstaigos Kolektyvinės sutarties projektas.

2021-12-31

5. Bendradarbiaujant su įstaigos IT specialistu, uždaryti visas senesnių metų bylas ir dokumentus "DocLogix" sistemoje.

Sutvarkyti visi praėjusių metų įvykdyti dokumentai ir uždarytos bylos.

2021-05-01


Laima Dumbliauskienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1 užduotis: Bendraujant su „Biudžetas“ administratoriumi, tobulinti sistemos darbą, teikti pasiūlymus, pastebėjus neatitikimus sistemoje.

Vertinimo rodiklis: Pateikta sistemos „Biudžetas“ administratoriui ne mažiau kaip 2 pasiūlymai dėl sistemos tobulinimo.

2021-12-31

2 užduotis: Išanalizuoti ir teikti pasiūlymus tobulinant dokumentų valdymo sistemoje ,,DocLogix“ (toliau – DVS) procesą. 

Vertinimo rodiklis: Pateikta ne mažiau kaip 2 pasiūlymai dėl dokumentų valdymo sistemoje ,,DocLogix“ (toliau – DVS) sistemos tobulinimo.

2021-12-31


Gintautas Vėsa, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti 2021-2023 m. civilinės saugos prevencinių priemonių planą iki 2021-03-01. 

Parengtas priemonių planas

2021-03-01

2. Atlikti kompleksinius civilinės saugos būklės patikrinimus 3-iuose ūkio subjektuose ir (ar) kitose įstaigose, patikrinti kaip vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo, kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Atlikti patikrinimai.

2021-12-20


Almantas Padimanskas, teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti ir pateikti Tarybai tvirtinti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą.

Parengta ir pateikta tvirtinti Tarybai savivaldybės korupcijos prevencijos programa.

2021-09-01

2. Parengti ir pateikti Tarybai sprendimų projektus dėl Antikorupcijos ir Etikos komisijų nuostatų pakeitimo, atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus.

Parengti ir pateikti tarybai sprendimų projektai dėl Antikorupcijos ir Etikos komisijų nuostatų pakeitimo.

2021-03-01

3. Teikti pirminę teisinę pagalbą Alytaus rajono savivaldybės gyventojams.

Suteikti pirminę teisinę pagalbą ne mažiau kaip 30 besikreipusių asmenų

2021-12-31


Giedrė Ilgūnaitė, Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti 5 žemės sklypų formavimo-pertvarkymo projektus po savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

 Parengti 5 žemės sklypų formavimo-pertvarkymo projektai po savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

2021-12-31

2. Parengti veiksmų planą dėl sodininkų bendrijos statuso pakeitimo į gyvenamąją vietovę.

Parengtas veiksmų planas dėl sodininkų bendrijos statuso pakeitimo į gyvenamąją vietovę.

2021-07-01


Oksana Nikulinienė, Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Nuolat atnaujinti GIS duomenis apie savivaldybės valdomus žemės sklypus (naujos sutartys,  nutrauktos sutartys ir pan.)

Užduotį vykdyti reguliariai kiekvieno ketvirčio 10 d.

2021-12-31

2. Parengti dokumentus bei atlikti kitus reikalingus veiksmus dėl dviračių pėsčiųjų tako (jungties tarp Alytaus miesto Baltosios rožės tilto pėsčiųjų tako ir Alytaus miesto Merkinės gatvės dviračių pėsčiųjų tako) įteisinimo

Dviračių pėsčiųjų tako (jungties tarp Alytaus miesto Baltosios rožės tilto pėsčiųjų tako ir Alytaus miesto Merkinės gatvės)  įteisinimas

2021-12-31

3. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio 3 punkto nuostatų  reikalavimais, atlikti kapinių žemės sklypų inventorizaciją (organizuoti kapinių valstybinės žemės sklypų,  esančių Alytaus rajono Punios seniūnijoje, perėmimo neatlygintinai naudotis procedūras).

Perimti neatlygintinai naudotis kapinių žemės sklypai, esantys Alytaus rajono Punios seniūnijoje

2021-12-31


Nijolė Radžiūnienė, Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiasis inžinierius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Užtikrinti materialaus turto apskaitą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponuojama juo. Parengti teisės aktų projektus dėl ilgalaikio materialaus turto pripažinimo nereikalingu nurašymo, dėl turto perdavimo-perėmimo.

Parengtų teisės aktų projektų dėl turto perdavimo-perėmimo ir nurašymo turi atitikti gautų prašymų skaičiui.

2021-12-31

2. Pateikti pasiūlymą savivaldybės vyriausiam architektui dėl pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose planuojama inžinerinė savivaldybės infrastruktūra.

Pateikti ne mažiau kaip vieną pasiūlymą.

2021-12-31


Žydrūnas Geležauskas, Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Atlikti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų technines apžiūras.

Atlikti 850 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų.

2021-12-31

2.Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas.

Įregistruoti, išregistruoti 550 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų.

2021-12-31

3.Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų įregistravimo, išregistravimo konsultacijų suteikimas

Suteikti ne mažiau kaip 150 konsultacijų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų įregistravimo klausimais.

2021-12-31


Gintaras Klimavičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Atlikti valstybės biudžeto lėšomis vykdomų melioracijos objektų techninę priežiūrą.

Atlikti valstybės biudžeto lėšomis vykdomų penkių melioracijos statinių remonto objektų techninę priežiūrą, dalyvauti darbų priėmimuose.

2021-12-31

2. Derinti projektus ir topografines nuotraukas.

Suderintų projektų ir topografinių nuotraukų apimtis-80 proc. nuo visų pateiktų derinimų.

2021-12-31

3. Atlikti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų technines apžiūras.

Atlikti 100 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų.

2021-12-31


Kęstutis Tumynas, Alytaus seniūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Surengti Lietuvos himno giedojimą ant Rumbonių piliakalnio per Mindaugo karūnavimo šventę 

Suorganizuoti 1 himno giedojimą liepos 6 d. ant Rumbonių piliakalnio

2021-07-06

2. Surengti Alytaus seniūnijos bendruomenių šventę Luksnėnų kultūros namuose

Suorganizuoti 1 Alytaus seniūnijos 12 bendruomenių šventę Luksnėnų kultūros namuose

2021-12-31

3. Organizuoti ne mažiau 2 Alytaus seniūnijos seniūnaičių sueigas

Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 Alytaus seniūnijos seniūnaičių sueigas

2021-12-31


Laurita Marčiulionienė, Alytaus seniūnijos vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis.

Parengti ne mažiau kaip 80 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių.

2021-12-31

2. Padėti organizuoti ir dalyvauti Alytaus seniūnijos seniūnaičių sueigose.

Dalyvauti ir parengti ne mažiau kaip 2 Alytaus seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolus.

2021-12-31

3. Dalyvauti ir padėti organizuoti Alytaus seniūnijos kultūros ir sporto renginius.

Sudalyvauti bent 2 Alytaus seniūnijos kultūros ir sporto renginiuose.

2021-12-31


Andrius Karlonas, Butrimonių seniūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Suorganizuoti ne mažiau, kaip 2 Butrimonių seniūnijos seniūnaičių sueigas.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. suorganizuoti ne mažiau, kaip 2 Butrimonių seniūnijos seniūnaičių sueigas.

2021-12-31

2. Suorganizuoti „Sekminių“ šventę.

Iki 2021 m. gegužės 22 d. suorganizuoti „Sekminių“ šventę.

2021-05-22

3. Suorganizuoti Lietuvos Respublikos himno giedojimą Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

2021 m. liepos 6 d. suorganizuoti Lietuvos Respublikos himno giedojimą Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

2021-07-06

4. Sutvarkyti kelio Nr. AL0829 prie Plasaupės upelio ir melioracijos griovio aplinką.

Iki 2021-07-01 sutvarkyta kelio Nr. AL0829 prie Plasaupės upelio ir melioracijos griovio aplinka.

2021-07-01


Irma Kašėtienė, Daugų seniūnė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Įrengti naują gėlyną Maironio g. prie skvero.

Įrengtas naujas gėlynas Maironio g. prie skvero.

2021-06-01

2. Tęsti tradiciniu tampantį kalėdinį Daugų miesto sodo papuošimą Daugų seniūnijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pagamintomis dekoracijomis.

 Organizuotas Daugų miesto sodo kalėdinis papuošimas Daugų seniūnijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pagamintomis dekoracijomis.

2021-12-12

3. Organizuoti Daugų seniūnijos rudens šventę ,,Savam krašte-sava daina ir šokis“

Organizuota Daugų seniūnijos rudens šventė ,,Savam krašte-sava daina ir šokis“

2021-11-20


Gintarė Navickienė, Krokialaukio seniūnė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti Krokialaukio seniūnijos 2021 metų veiklos planą, suderinti su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

 Laiku parengtas ir patvirtintas, iki 2021-03-31, Krokialaukio seniūnijos 2021 metų veiklos planas

2021-03-31

2. Dalyvauti gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Krokialaukio seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

2021 m. balandžio – lapkričio mėnesiais įdarbinti 3 bedarbius, registruotus darbi biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą.

2021-11-30

3. Lankyti vienišus senjorus ir problemiškas šeimas Krokialaukio seniūnijoje.

Kiekvieną mėnesį aplankyti 10 vienišų senjorų ir pagal poreikį problemiškas šeimas.

2021-12-31


Rimantas Avižienis, Nemunaičio seniūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Sušaukti seniūnaičių sueigas.

Kiekvieną 2021 m. ketvirtį sukviesta viena seniūnaičių sueiga.

2021-12-31

2. Surengti virtualią parodą Sausio 13 d. paminėti.

2021 m. sausio 12 d. surengti virtualią parodą Sausio 13 d. paminėti.

2021-01-12

3. Įdarbinti bedarbių vykdant užimtumo darbų programas.

 2021 m. balandžio- lapkričio mėnesiais įdarbinta asmenų, dalyvaujant gyventojų užimtumo programos vykdyme.

2021-11-01

4. Surengti nesuyrančių šiukšlių surinkimo, iš Nemunaičio miško, talką.

 2021 m. balandžio mėnesį  organizuota Nemunaičio miško išvalymo nuo nesuyrančių šiukšlių talka.

2021-04-16


Rima Čelkonienė, Pivašiūnų seniūnė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Organizuoti seniūnijos krepšinio turnyrą, skirtą kovo 11 d. paminėti bei Česlovo Stanevičiaus Taurei laimėti (2021 m. kovo mėn.)

Organizuotas seniūnijos krepšinio turnyras, skirtas kovo 11 d. paminėti bei Česlovo Stanevičiaus Taurei laimėti

2021-04-20 

2. Darbą organizuoti, taip kad būrų aplankomi vieni gyvenantys ir vieniši asmenys. Pagal poreikį lankyti šeimas auginančias nepilnamečius vaikus. Į visuomenę integruoti socialiai remtinus asmenis ( užtikrinti visuomenei naudingos veiklos atlikimą, organizuoti laikino įdarbinimo programos tinkamą įgyvendinimą seniūnijoje).

Pagal poreikį lankyti šeimas auginančias nepilnamečius vaikus, vienus gyvenančius ir vienišus asmenis.

2021-12-31

3. Organizuoti seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių atstovų, seniūnaičių susirinkimus dėl bendrų seniūnijos veiklos rezultatų.

Kartą per mėnesi organizuoti susitikimus su seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių atstovų, seniūnaičių susirinkimus dėl bendrų seniūnijos veiklos rezultatų.

2021-12-31


Gintautas Laukaitis, Punios seniūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti seniūnijos metinį veiklos planą.

2021 m. I - ajame ketvirtyje parengti seniūnijos metinį veiklos planą, apsvarstyti seniūnaičių sueigoje ir pateikti tvirtinti administracijos direktoriui

2021-03-31

2. Sušaukti  seniūnaičių sueigas.

Per 2021 m. sušaukti ne mažiau, kaip tris seniūnaičių sueigas.

2021-12-31

3. Surengti tradicinę Šviežios duonelės - Oninių šventę.

Liepos mėnesio antroje pusėje, Punioje, surengti tradicinę Šviežios duonelės - Oninių šventę.

2021-07-31


Arūnas Laukaitis, Raitininkų seniūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Sušaukti seniūnaičių sueigas. Suorganizuoti susitikimus su kultūros filialo darbuotojais, kaimo bendruomenės atstovais. Padėti organizuoti renginius

Sušaukti ne mažiau kaip tris seniūnaičių sueigas. Kartą per mėnesį suorganizuoti susitikimus su kaimo bendruomenės atstovais ir kultūros filialo darbuotojais.

2021-12-31

2. Į visuomenę integruoti socialiai remtinus asmenis (užtikrinti visuomenei naudingos veiklos atlikimą, organizuoti laikino įdarbinimo programos tinkamą įgyvendinimą seniūnijoje), pasitelkiant juos sutvarkyti seniūnijos viešąsias erdves.

Pasitelkiant asmenis atliekančius  visuomenei naudingą veiklą ir asmenis laikinai įdarbintus pagal laikino įdarbinimo programą sutvarkyti seniūnijos viešąsias erdves, organizuoti talką.

 

2021-12-31

3. Darbą organizuoti, taip kad būtų aplankomi socialinės pašalpos gavėjai, šeimos auginančios nepilnamečius vaikus, vieni gyvenantys ir vieniši seneliai.

 Aplankyti vienus gyvenančius ir vienišus senelius. Pagal poreikį aplankyti šeimas auginančias nepilnamečius vaikus. Per metus apsilankyti 30 kartų pas socialinės pašalpos gavėjus.

2021-12-31


Vladas Čeponis, Simno seniūnas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengtą Simno seniūnijos 2021 metų veiklos planą suderinti su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

Parengtas Simno seniūnijos 2021 metų veiklos planas  suderintas su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2021-03-31

 

2. Dalyvauti gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant bedarbius, registruotus Užimtumo tarnyboje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  bei gaunančius socialinę pašalpą Simno seniūnijoje balandžio-lapkričio mėnesiais.

Dalyvauta gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant 5 bedarbius, registruotus Užimtumo tarnyboje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  bei gaunančius socialinę pašalpą Simno seniūnijoje balandžio-lapkričio mėnesiais.

2021-12-01

3. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais, įstaigomis suorganizuoti Joninių šventę Simno miesto Jonų parke bei Simno seniūnijos šventę „Rudens suktinis“.

Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais, įstaigomis suorganizuota Joninių šventė Simno miesto Jonų parke bei Simno seniūnijos šventė „Rudens suktinis“.

2021-12-01

4. Per einamuosius metus suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą su seniūnijos gyventojais.

Per einamuosius metus suorganizuota susitikimas su seniūnijos gyventojais, teikta informacija apie seniūnijos veiklą, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus.

2021-12-31


Jolita Kavaliauskienė, Simno seniūnijos vyriausioji specialistė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

VERTINIMO RODIKLIAI

UŽDUOTIES ĮVYKDYMO

TERMINAS

1. Parengti Simno seniūnijos 2021 metų veiklos plano projektą ir pateikti seniūnui.

Parengta Simno seniūnijos 2021 metų veiklos plano projektas ir pateikta seniūnui.

2021-03-15

2. Per einamuosius metus suorganizuoti ne mažiau kaip 4 pasitarimus su seniūnijos bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, įstaigų vadovais.

 Per einamuosius metus suorganizuota  4 pasitarimai su seniūnijos bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, įstaigų vadovais, kuriuose aptarta seniūnijai aktualūs klausimai.

2021-12-03

3. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais, įstaigomis ir organizacijomis suorganizuoti pavasarinę seniūnijos aplinkos tvarkymo akciją.

Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais, įstaigomis ir organizacijomis suorganizuota pavasarinė seniūnijos aplinkos tvarkymo akcija.

2021-04-17

4. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis ir  seniūnaičiais apželdinti  Simno  seniūnijos viešosiose erdvėse esančius gėlynus ir įrengti 2 naujus gėlynus.

Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis ir seniūnaičiais apželdinta  Simno  seniūnijoje  viešosiose erdvėse esantys gėlynai ir įrengti 2 nauji gėlynai.

2021-06-15

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-19 18:19:42

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528