Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

Patvirtinta 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. D1-115


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Pivašiūnų seniūnijoje. Pareigybės grupė – 4.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą;

3.3. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

3.4. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priima, patikrina ir registruoja / atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Sukauptus dokumentus perduoda žemės ūkio skyriaus vedėjui ar kitam atsakingam asmeniui;

4.2. konsultuoja gyventojus apie įregistravimo sąlygas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

4.3. paramos gavėjams padeda elektroniniu būdu braižyti pasėlių ir kitų laukų ribas žemėlapių fragmentuose;

4.4. priima, patikrina ir registruoja paraiškas bei kitus dokumentus tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros priemones ir kompensacinėms išmokoms gauti;

4.5. suformuoja pareiškėjų dokumentų bylas, dokumentus ir pareigybės aprašymo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 papunkčiuose surinktus dokumentus perduoda Žemės ūkio skyriaus vedėjui ar kitam atsakingam asmeniui;

4.6. priima pieno produkcijos pardavimo deklaracijas, atlieka jų pirminę registraciją ir perduoda Žemės ūkio skyriaus vedėjui ar kitam atsakingam specialistui;

4.7. tikslina paraiškų duomenis ir teikia trūkstamus dokumentus, reikalingus tiesioginėms išmokoms gauti;

4.8. dalyvauja žemės ūkio pasėliams padarytai žalai įvertinti komisijos darbe;

4.9. pareigybės aprašymo 4.6, 4.7, 4.8 papunkčiuose nurodytus surinktus dokumentus ir duomenis perduoda Žemės ūkio skyriaus vedėjui ar kitam atsakingam specialistui;

4.10. esant ekstremaliai situacijai, registruoja kiaules Ūkinių gyvūnų registre;

4.11. renka informaciją iš ūkininkų, auginančių 50 ha ir daugiau grūdinių kultūrų, apie nuimtą derlių, parduotą ir ūkininko sandėliuose laikomų grūdų kiekį ir teikia ataskaitas;

4.12. konsultuoja gyventojus apie ES struktūrinių fondų bei tiesioginių išmokų panaudojimo galimybes bei paraiškų šiai paramai gauti užpildymą;

4.13. analizuoja mokymų poreikį, padeda organizuoti žemdirbių mokymų grupes seniūnijoje;

4.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.15. rengia archyvinių bylų dokumentacijos planą ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);

4.16. rengia dokumentus archyviniam saugojimui, ruošia jų apyrašus, dokumentų bylų naikinimo aktus, dokumentų bylų perdavimo aktus ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).

4.17. rengia nustatytos formos rašytinį leidimą laidoti, pildo Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą.

4.18. tvarko gyventojų registrą, rengia pažymas apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą, priima prašymus ir rengia sprendimus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo.

4.19. priima klientus, konsultuoja juos pinigines socialinės paramos klausimais.

4.20. priima seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinių išmokų skyrimo:

4.20.1. socialines pašalpos;

4.20.2. būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;

4 .20.3. laidojimo pašalpos.

4.21. priima seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų skyrimo.

4.22. priima seniūnijos gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

4.23. priima seniūnijos gyventojų prašymus paramai maisto produktais gauti.

4.24. išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines įmokas.

4.25. priima seniūnijos gyventojų prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.

4.26. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Žemės ūkio skyriaus vedėjo, nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-06 13:28:01

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528