Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Liepa
    2018     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

2017-08-04 - Skelbimai - 2017-07-31 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. SUT-450

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2017 m. liepos   31 d. Nr. SUT-450

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – planavimo organizatorius), kodas 188718528, buveinė Pulko g. 21, Alytus, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės, veikiančios pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. K-222 „Dėl Alytaus rajono  savivaldybės administracijos veiklos nuostatų tvirtinimo”, ir Raimundas Pipiras (a.k. XXXXXXXXXXX), gyvenantis XXXXXXXXXXXXXXXX (toliau – planavimo iniciatorius), toliau kartu vadinamos šalys, susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl planuojamos teritorijos – Albino Žukausko 2,2747 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 3353/0002:484) Jurgiškių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. padalinimo į penkis žemės sklypus ir trijų iš jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo kitai paskirčiai mažaaukščių gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statybai detaliajame plane, patvirtintame Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 15 d.  įsakymu Nr. D1-114 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) suplanuotos teritorijos,  esančios Jurgiškių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., plotas – 22747 kv. m. (toliau – Planuojama teritorija), teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl vietovės lygmens kompleksinio Teritorijų planavimo dokumento keitimo ir finansavimo.

2. Planavimo TikslaI IR UŽDAVINIAI

2.1. Planavimo tikslai: kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.

2.2. Planavimo uždaviniai: padalinti detaliajame plane suformuotą kitos paskirties žemės sklypą Nr. 3 (Ąžuolų g. 25, Jurgiškių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., kadastro Nr. 3353/0002:544) į du atskirus žemės sklypus.

3. Planavimo INICIAtoriaus teisės ir pareigos

3.1. Sutarties 4.5 papunktyje nurodytu pagrindu keisti teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2. Pasirinkti teritorijų planavimo dokumentų rengėją.

3.3. Finansuoti teritorijų planavimo dokumento keitimą.

3.4. Sutarties 4.5 papunktyje nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5 papunktyje nurodytu pagrindu teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS teisės ir pareigos

4.1. Bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti  su planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Teikti registruoti duomenis apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5. Šalių Atsakomybė

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus Teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 papunktyje.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama arba vieniems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas, arba sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. Kitos sąlygos

7.1. Inicijavimo sutarties šalių teisės ir pareigos baigiasi po to, kai patvirtinimas teritorijų planavimo dokumentas, pasibaigia inicijavimo sutarties galiojimo terminas ir pratęsimo terminas___________________________ .

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

7.4. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Planavimo organizatorius

 

Alytaus rajono savivaldybės administracija

Pulko g. 21, Alytus

Įstaigos kodas 188718528

Telefonas (8 315) 55 530

Faksas (8 315) 74 716

 

Administracijos direktorė

Jolanta Kručkauskaitė

 

__________________

Planavimo iniciatorius

 

Raimundas Pipiras

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0018.00 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas

Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528